Loading

Inteligentní výroba automobilů

Systémy automatizace a řízení pro automobilový a pneumatikářský průmysl

Inteligentní výroba automobilů

Dostat se na místo jako první

Inovace v automobilovém a pneumatikářském průmyslu je stále živá. Buďte o krok napřed.

Automobilový průmysl je vzrušující, ale neustálé změny v technologiích a převraty mohou být náročné.

Nezáleží na tom, zda jste vyspělý výrobce automobilů, začínající výrobce elektromobilů (EV), nebo dodavatel na určité úrovni. Růst EV, nové technologie akumulátorů, větší přizpůsobení a budoucnost sdílené jízdy má vliv na nás všechny – jako zákazníky, jako výrobce, jako inovátory.

Říkejte tedy nové éře automobilové výroby, jak chcete. Inteligentní výroba. E-mobilita. Automobilový průmysl 4.0. Jednoduše řečeno: Rychlý start a změna myšlení, jak se věci dělají, budou klíčové pro to, jak se udržet na trhu. Abyste se dostali na trh jako první, potřebujete partnera, prostředníka, který vám pomůže uspět.

Společnost Rockwell Automation má nástroje, které potřebujete nejen k řízení změny, ale k jejímu vedení. Naše výhradní zaměření na automatizaci v kombinaci s našimi dlouholetými zkušenostmi z automobilové výroby znamená, že rozumíme vašemu světu a tomu, jako ho vylepšit. Přinášíme nadšení k propojení představivostí lidí s potenciálem strojů, aby váš závod fungoval chytřeji, dnes i v budoucnu.

Zvyšte efektivitu, zaveďte flexibilitu a dostaňte se na trh rychleji s naší nabídkou:

 • Vývoj návrhu globální specifikace
 • Integrace IT a OT, kdekoli potřebujete
 • Informace a analýza v reálném čase
 • Koordinace výrobců strojů
 • Školení pracovníků
 • Místní a vzdálená podpora
Rychlá výroba EV

Snižujte náklady a složitost, abyste mohli na trh vstupovat rychleji

Udržujte krok s poptávkou

Sledujte rychle se měnící trendy v automobilovém a pneumatikářském průmyslu pomocí inteligentní výroby


Solutions for Automotive and Tire

Main Image
Electric Vehicle Production

Rockwell Automation provides flexible, scalable smart manufacturing solutions for electric car manufacturers to optimize and extract value as operations grow.

Main Image
Technology Challenges in Auto and Tire

Start solving your technology challenges in the automotive industry to create more competitive operations, prepare for program launches and keep pace with market demands.


Máte přístup ke správným datům?

Být flexibilní a rychle reagovat vyžaduje mít ta správná data ve správnou dobu

Představte si svou kancelář naplněnou 500 miliony DVD. Tolik by bylo potřeba k uložení 2 exabajtů nových dat, která výroba podle průzkumu McKinsey Global Insight každý rok vytvoří. Nalezení užitečných informací v tomto šumu bude obrovskou konkurenční výhodou pro společnosti, které to dokážou rychle a efektivně.

Zeptejte se sami sebe:

 • Splníme dnešní cílový výstup?
 • Ovlivňují výpadky negativně naši produktivitu?
 • Dokážeme identifikovat problémy s kvalitou, než budou mít vliv na naši výrobu?

Je těžké na tyto otázky odpovědět? Pokud ano, vneste do zmatku pořádek s naším systémem řízení výroby (MES) FactoryTalk® AutoSuite™. Software integruje vaše výrobní a obchodní systémy v celém podniku. A neméně důležité je, že přemění všechna vaše nezpracovaná data na informace, na jejichž základě je možné jednat, pro lepší přehled a rozhodování založené na datech.

Provoz, který lépe reaguje a je řízen kvalitou, začíná u MES FactoryTalk AutoSuite. S ním můžete:

 • Poskytovat informace o výkonnosti k vyhledávání efektivních prvků a optimalizaci zdrojů
 • Vynucovat pracovní pokyny, aby bylo zajištěno, že uživatelé pracují podle specifikací
 • Synchronizovat přísun materiálů s vozidly procházející výrobním procesem
 • Používat obsah z knihovny běžných aplikací automobilové výroby k urychlení nových nasazení
Další informace o našem MES FactoryTalk AutoSuite

Připravte se na revoluci v pohonu

Plňte současnou i budoucí poptávku pomocí modulárního, škálovatelného provozu k pohonu.

U pohonu došlo k obrovské změně. Normy spotřeby paliva a emisní normy jsou pohyblivý cíl, na který má vliv nejen legislativa, ale také ekologičtí řidiči.

Tradiční výrobci pohonů dnes stále více investují do EV technologií. Mnoho z nich však zjistilo, že jejich procesy byly navrženy na platformy jednoho vozidla a nedokážou se adaptovat.

Budoucnost je vaše a rychlé a flexibilní operace v oblasti pohonů jsou možné s flexibilní infrastrukturou řízenou informacemi.

Aktuální výrobní systémy pohonů a řízení mohou být nespolehlivé. Udržujte tempo se spotřebitelskými a tržními trendy v reálném čase pomocí flexibilní strategie, která roste / adaptuje se podle vašich měnících se potřeb.

Naše předem připravená řešení automatizace mohou zjednodušit strojní buňky pro výrobu pohonů a zvýšit jejich produktivitu. A když zkombinujete roboty FANUC a CNC s našimi ovladači buněk, strávíte méně času specifikací připojení a kontrolou zařízení s ohledem na soulad s předpisy. Co je ještě lepší, tento balíček řešení umožňuje sběr dat z více zařízení na jedné síti.

Chcete zkrátit doby vyvažování linek? Flexibilní systém výroby pohonů pomůže i tady. S tímto systémem můžete:

 • rychle přidělovat úkoly, díly a nástroje stanicím
 • snadno revidovat postup činností bez změny programů
 • provádět zajištění proti chybám na celé lince před zahájením výroby

Výroba na lisovací lince přizpůsobená vám

Dosáhněte ziskovosti při zmenšujících se lisovacích dávkách a častějších změnách

Trendy v přizpůsobování automobilů znamenají velké změny v tom, jak se výrobci automobilů dívají na své kapitálové investice. I když velikost výrobní dávky možná zatím váš provoz neovlivňuje, kratší doby aktualizace a změny portfolia od sedanů k větším vozidlům nás zasáhnou všechny.

Potřebujete flexibilní, inteligentní systémy lisování, tváření a výroby, abyste dokázali tyto požadavky plnit a abyste mohli naplno využívat rychlosti a variability, které přinášejí servo lisy. Můžeme vám pomoci splnit vaše cíle. A můžeme vám pomoci zvýšit efektivitu a bezpečnost a snížit celkové náklady.

Vidíte to v reálném čase: Náš systém integrované architektury slučuje pohybové a sekvenční řízení do jedné platformy. Dokáže zlepšit přesné ovládání napětí v systémech automatizace lisu. A dokáže komunikovat s pomocným vybavením a celozávodními systémy.

Bezpečnost na prvním místě: Průmyslová bezpečnostní řešení a služby dokážou zvýšit bezpečnost pro obsluhu a lis. Výhody jsou dalekosáhlé. Tato řešení pomáhají zvyšovat provozní dobu strojů za současného zvyšování účinnosti a produktivity a snižování množství odpadů.

Hotové řešení: Upgradujte své řízení v lisovně na jednotnou platformu otevřeného řízení pomocí našich systémů automatizace tváření kovů. Mezi tato osvědčená připravená řešení patří:

 • Systém řízení lisu PressGuard™
 • Systém řízení lisu Compact PressMaster™
 • Řízení brzdy spojky ClutchGuard™
 • FeederPro™ pro podávání lisu nebo aplikace řezání přesných délek
 • STFPro™ pro systémy podávání na bázi servopohonů

Díky výrobě je to krásné, uvnitř i venku

Proměňujte projekty na produkty rychleji s inteligentním řízením pohybu

Více možností pro spotřebitele znamená komplikovanější výrobní prostředí pro vás. A s ním přichází potenciální neefektivita a větší riziko chyb a nákladů.

Ale narušení výkonu není nevyhnutelné. Získejte rychlost, flexibilitu a jistotu, které potřebujete při výrobě více modelů a variant pod jednou střechou, s našimi řešeními automobilové výroby. Pomůžeme vám optimalizovat každý krok výroby:

Karosárna: Je bezpečnost práce problém? Náklady na energie? Naše technologie dokáže pomoci. Dokáže také integrovat data a stroje v prostředí třetí strany.

Lakovna: Naše řešení vám mohou pomoci lépe řídit parametry procesu, optimalizovat dodavatelský řetězec, zvyšovat stálost kvality a plnit normy.

Konečná montáž: Ve spolupráci s vámi dokážeme vyřešit problémy, jako je správa dílů a určování jejich pořadí, řízení kvality a vyrovnávaní pracovní zátěže. Společně dokážeme posunout hranice toho, co je možné, abychom vytvořili flexibilnější, agilnější provoz připravený plnit potřeby zákazníků dnes i v budoucnu.


Přistupte k optimalizaci pneumatik a pryže inteligentně

Modernizujte návrh, vývoj a výrobu pneumatik pomocí průmyslu 4.0

Stále globálnější obor výroby pneumatik uhání kupředu, zatímco se trendy a technologie vyvíjejí rychleji než kdy předtím. Rozrůstání množství SKU, inteligentní pneumatiky, větší rozměry ráfků, bezdušové varianty a stále větší předpoklady nájezdů jsou jen některé z věcí, kterým čelíte. Proto mnoho výrobců pneumatik přechází na inteligentní výrobu za účelem zvýšení efektivity provozu tváří v tvář všem těmto změnám.

Můžeme vám pomoc vyvíjet inteligentnější řešení a škálovatelnou flexibilitu pomocí naší automatizace a systémů řízení výroby pneumatik. Využívat každou fázi výroby pneumatik naplno, od zpracování a míchání surovin po dokončování a kontrolu, je díky nám snadné.

Náš úplný propojený přístup usnadňuje integraci a standardizaci mezi závody a v celém výrobním cyklu.

Výroba pneumatik, kde se pryž setkává s vozovkou

Můžete vytvářet produktivní, bezpečné, flexibilní a snadno použitelné stroje na výrobu pneumatik pomocí našeho systému integrované architektury. Tento vysoce výkonný systém s integrovanou bezpečností vám může pomoci:

 • Synchronizovat části strojů, jako je natahování a uvolňování
 • Dosáhnout řízení napětí a hran
 • Optimalizovat přesnost řezání na míru bez ohledu na rychlost stroje
 • Snadno upravovat změnu procesů, jako například rozměry pneumatik
 • Vulkanizace pneumatik a příprava na válcování

Při dalším využití našeho systému integrované architektury můžete zlepšit využití vybavení a produktivitu v tomto kritickém, kapitálově náročném procesu. Získejte okamžitý přístup k údajům o procesu, jako jsou trendy, výstrahy, data o recepturách a spotřeba energie, abyste mohli činit rozhodnutí více založená na datech. A můžete odhalit příčinu problémů s kvalitou nebo narušení provozu, a optimalizovat tak procesy vulkanizace.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás