Loading

Naše komunita

Pomáháme našim komunitám být produktivnější a udržitelnější

Naše komunita

Rockwell Automation a naši oddaní zaměstnanci se zajímají o komunity, ve kterých žijeme a pracujeme. Naší misí je poskytnout našim partnerům z komunity přístup ke zdrojům, které obohacují produktivitu a udržitelnost.


Zaměření charitativních aktivit

Zaměření našich zdrojů pro větší dopad

Naše filantropické priority jsou založeny na potřebách průmyslu, společnosti a komunity. Tento přístup umožňuje maximálně využít naše schopnosti a vylepšuje kvalitu života v našich komunitách. Tato filozofie vytváří zdroj talentů pro naši společnost a odvětví.

Chceme získat zkušenou pracovní sílu, která reflektuje rozmanitost našich zákazníků a partnerů z komunity. Pomáháme vylepšit a upřednostnit výuku předmětů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) mezi mladými ženami a nedostatečně zastoupenými skupinami.

Víme, že musíme podpořit vitalitu a udržitelnost našich komunit. Podporujeme programy, které poskytují základní služby, nabízejí příležitosti v oblasti umění a kultury, podporují občanské vedení a pomáhají během pohrom.


Výuka STEM

Budování dovedností pro budoucnost

Každé dítě se může stát inženýrem, vědcem nebo technologickým lídrem. Potřebujeme tyto talenty pro pohánění naší budoucnosti, abychom mohli i nadále vytvářet, vynalézat a inovovat.

Abychom pomohli udržet silnou budoucí pracovní sílu, zaměřujeme se na podporu výuky STEM pro všechny, zvláště pro mladé ženy a nedostatečně zastoupené skupiny.


Celoživotní vzdělávání

Lidé jsou naším nejdůležitějším zdrojem

Celoživotní vzdělávání poskytuje společnosti Rockwell Automation konkurenční výhodu. Prosperující pracovní síla dlouho byla palivem pohánějícím růst našeho průmyslu. Pokročilé technologie a inovace neustále vyžadují nové dovednosti, které někdy nelze najít u stávající pracovní síly. Investice do celoživotního vzdělávání umožňuje výrobcům a průmyslovým operátorům připravit své operace a podpořit vlastní pracovníky před výzvami, které je čekají.