Loading

Naše značky

Budování našeho odkazu integrity

Naše značky

Společnost Rockwell Automation je založena na silných základech integrity. Naši pověst co do kvality, spolehlivosti a inovací reprezentují značky, které nesou naše produkty, software a služby. Při rozšiřování nabídky se soustředíme na obohacování své jedinečné technologické diferenciace a poskytování integrovaných řešení s přidanou hodnotou.


Strategické značky

Naše strategické značky reprezentují zásadní pokrok v technologiích, které vzájemně spolupracují a přivádějí k životu platformu Connected Enterprise.

Main Image

Řešení a služby, které doplňují naši nabídku produktů a maximalizují produkci v průběhu životního cyklu automatizace.

Main Image

Automatizační prvky a integrované řídicí systémy

Main Image

FactoryTalk navazuje na odkaz Rockwell Software jakožto dodavatele vysoce výkonného softwaru.


Historie akvizicí

Naše společnost roste pomocí akvizic, které dále posilují naši technologickou diferenciaci, zvyšují odbornost v oboru a rozšiřují přístup na trh.

Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.