Loading

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Společnost Rockwell Automation Inc. a její dceřiné společnosti (souhrnně „my“ nebo „společnost Rockwell Automation“) respektují a zavázaly se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie („Zásady“) popisují typy shromažďovaných osobních údajů a způsob použití, sdílení, uchovávání a zabezpečení vašich osobních údajů.

Pro účely těchto Zásad se pod pojmem „osobní údaje“ rozumí samotné informace nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které vás identifikují nebo umožňují vaši identifikaci, jako je vaše jméno, korespondenční adresa, e-mailová adresa nebo další kontaktní údaje, online identifikátory, podrobnosti o vašem používání a navigaci na našem webu a jakékoli informace, které budou spojeny s vaší osobou.

Centrum předvoleb komunikace společnosti Rockwell Automation

Pokud chcete nakonfigurovat, jak má s vámi společnost Rockwell Automation komunikovat, navštivte naše Centrum předvoleb komunikace.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme mnoha různými způsoby:

 • když navštívíte nebo použijete některý z našich webů a/nebo použijete námi poskytované online aplikace (dále jen „Web“);
 • když nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje (například když jste se přihlásili k odběru námi zasílané elektronické pošty, když jste si na Webu zaregistrovali účet, když jste vyplnili webový formulář, abyste měli přístup k aplikaci nebo se zaregistrovali na akci) nebo pokud nám vaše osobní údaje poskytne společnost nebo organizace, pro kterou pracujete;
 • když se účastníte webinářů, seminářů, veletrhů nebo dalších událostí;
 • z veřejně dostupných zdrojů (například ze sítě LinkedIn nebo firemního webu);
 • když používáte naše služby (například zákaznickou podporu, technickou podporu); když musíme poskytovat nebo přijímat služby nebo jinak s vámi provozovat obchodní činnost nebo se společností či organizací, do které patříte;
 • nakupujeme služby od vybraných dodavatelů třetích stran, kteří využívají souhrnné údaje souborů cookie k cílení reklam na základě společných charakteristik, jako například odvětví;
 • když jsme vás v rámci těchto Zásad nebo v čase shromažďování předem informovali o shromažďování a zamýšleném použití osobních údajů.

Pro použití popsané níže (například k lepší identifikaci oblastí vašich obchodních zájmů) také kombinujeme osobní údaje, které shromažďujeme z různých zdrojů.

Nemáte povinnost nám poskytovat osobní údaje; pokud tak však neučiníte, nemusíme být schopni zajistit určité služby nebo informace, které můžete požadovat.

Shromažďujeme řadu různých druhů osobních údajů:

 • Relevantní obchodní kontaktní informace, jako je vaše jméno, název společnosti nebo organizace, ve které pracujete, adresu firmy, místo provozu, oslovení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další obchodní kontaktní údaje.
 • Informace, které získáváme při vaší registraci a účasti na webinářích, seminářích, veletrzích a dalších akcích. V souvislosti s takovými akcemi také můžeme shromažďovat informace o vašem administrativním asistentovi, dietetických nárocích, pohlaví a partnerovi.
 • Rovněž automaticky shromažďujeme informace, které váš prohlížeč zpřístupní prostřednictvím běžně používaných sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie a webové signály, kdykoli navštívíte Web. Tyto informace obsahují vaši adresu internetového protokolu (IP); zdroj, odkud Web navštěvujete; název domény webu, ze které jste přišli; počet návštěv; zobrazené stránky; odkazy, lajky, komentáře, kliknutí na sdílené prostředky; typ, verze a nastavení jazyka prohlížeče a/nebo datum a čas vašeho dotazu.

Prostřednictvím služeb, které poskytujeme v souvislosti s prodejem nebo licencováním našich softwarových řešení (například Factory Talk Production Center) k optimalizaci výrobního závodu nebo chytré digitální výroby (které označujeme jako Connected Enterprise), můžeme získat přístup a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a dodavatelů pracujících ve výrobních závodech společnosti, kde pracujete. Zavazujeme se používat tyto osobní údaje pouze za účelem poskytování našich služeb, zachování jejich důvěrnosti a dodržování pokynů, které v této souvislosti po nás může vaše společnost požadovat v samostatné smlouvě. Přitom má se za to, že souhrnné údaje můžeme používat ke zlepšování našich produktů, služeb a softwarových řešení.

Abychom předešli pochybnostem, obvykle neshromažďujeme určité typy osobních údajů:

 • neshromažďujeme proaktivně žádné osobní údaje, které jsou považovány za citlivé osobní údaje (například údaje o zdravotním stavu);
 • neshromažďujeme proaktivně soukromé informace o vašich financích ani informace o vašem domově a rodině;
 • naše Weby jsou určeny pro osoby starší 16 let;
 • podnikáme pouze B2B a do své obchodní činnosti nezapojujeme koncové zákazníky (B2C).

Jak používáme vaše osobní údaje

V těchto Zásadách najdete informace o tom, jak můžeme používat vaše osobní údaje. U určitých konkrétních aplikací vás můžeme blíže informovat o tom, jak vaše osobní údaje budeme používat, když o takové aplikace požádáte nebo je otevřete. Doufáme, že tento krok vám pomůže učinit informované rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s naší společností.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro následující obchodní, transakční a marketingové účely:

 • ke kontaktování vaší osoby ohledně konkrétního požadavku nebo dotazu;
 • poskytovat dohodnuté požadované služby nebo obchodní transakce;
 • spravovat naše Weby a vaše účty (pro registrované uživatele); analyzovat trendy a zlepšovat funkčnost našich Webů;
 • přizpůsobovat a upravovat na míru naše Weby a vybrané weby třetích stran podle vámi zadaných předvoleb a upravit online prostředí na míru, což může zahrnovat párování a zobrazování cílených reklam o našich produktech, službách a řešeních, aby vám poskytované informace byly relevantnější; využíváme reklamní sítě k zobrazování cílených digitálních reklam na webech třetích stran;
 • posoudit vaši žádost o zaměstnání;
 • pokud je to považováno za nutné k ochraně našich zákonných práv a majetku, k ochraně ostatních uživatelů, jakékoli třetí strany nebo k prevenci úrazu nebo úmrtí osob;
 • sdělovat vám (e-mailem, klasickou poštou nebo telefonicky) informace o produktech, službách a akcích společnosti Rockwell Automation a jejích obchodních partnerů, které by vás mohly zajímat;
 • vytvářet potenciální zákazníky (zjištění konkrétního zájmu stávajícího nebo potenciálního zákazníka o naše produkty, řešení a služby například na základě vaší intenzity zájmu a vyjádřeného zájmu o doplňující informace, například stažením dokumentu, návštěvou určitých webů nebo zasláním přímé poptávky naší společnosti) pro naši společnost a naše obchodní partnery (například autorizované prodejce) za účelem propagace obchodní činnosti, abychom vám poskytli lepší podporu a služby a/nebo abychom lépe reagovali na vaše požadavky nebo dotazy;
 • pozvat vás k poskytnutí zpětné vazby nebo k účasti v průzkumech zákazníků; lépe porozumět povaze a kvalitě poskytování našich služeb; zlepšovat a dále vyvíjet produkty, služby a řešení;
 • tyto informace používat v kontextu naší obecné správy obchodních vztahů se zákazníky (CRM).

Vaše osobní údaje zpracováváme v našich systémech CRM za účelem naší marketingové činnosti. Každé propagační sdělení bude obsahovat odkaz, který vám umožní se v budoucnu odhlásit z odběru takových sdělení a spravovat vaše předvolby tak, aby obsahovaly nebo neobsahovaly určitá sdělení (navštivte naše Centrum předvoleb komunikace).

Právním základem k používání a zpracování vašich osobních údajů může být případně váš souhlas; potřeba reagovat na dotazy; plnění požadovaných služeb; uzavírání a plnění smluv a obchodních transakcí a naše oprávněné obchodní zájmy.

Sdílení údajů s třetími stranami

V rámci společnosti Rockwell Automation omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na zaměstnance, kteří údaje potřebují znát pro výše uvedené účely použití.  Vaše osobní údaje nepronajímáme ani neprodáváme jiným společnostem ani osobám. Vaše osobní údaje však můžeme sdílet s třetími stranami mimo společnost Rockwell Automation k následujícím účelům:

 • S autorizovanými prodejci, distribučními partnery a dalšími námi vybranými dodavateli, kteří se podílejí na poskytování našich produktů, služeb nebo řešení pro vás, abychom vám mohli zasílat sdělení o společnosti Rockwell Automation a souvisejících produktech, službách a řešeních, které by vás mohly zajímat, nebo reagovat na vaše požadavky nebo dotazy.
 • S vybranými poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří poskytují služby pro nás nebo naším jménem, jako je hostování webů, zasílání informací, provádění průzkumů, IT služby, analýza dat, organizování akcí a další profesionální služby.  Těmto poskytovatelům služeb svěřujeme pouze takové osobní údaje, které potřebují k poskytování služeb naší společnosti nebo naším jménem.
 • S vybranými poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří pro nás nebo naším jménem poskytují služby, jako jsou reklamní a marketingové služby, včetně telemarketingu; svěřujeme například údaje shromážděné o vás prostřednictvím našich souborů cookie za účelem generování a poskytování reklamy na naše produkty, služby a řešení, které jsou pro vás více relevantní nebo užitečné.
 • S vládními a/nebo regulačními úřady, v případě, že je to vyžadováno příslušným zákonem nebo soudním, správním nebo obdobným příkazem.

Podnikáme obchodně přiměřené kroky k zavedení smluvních záruk a k prosazování, aby výše uvedené společnosti třetích stran:

 • chránily vaše osobní údaje a uchovávaly je zabezpečené a důvěrné;
 • neshromažďovaly, nepoužívaly ani nezveřejňovaly vaše osobní údaje k žádným jiným účelům, než k poskytování takových funkcí pro naši společnost nebo naším jménem a v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a našimi pokyny;
 • neuchovávaly tyto informace déle, než je potřeba;
 • nám okamžitě nahlásily případný incident porušení zabezpečení osobních údajů, který by vedl k náhodnému nebo nezákonnému odcizení, ztrátě, zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům.

Můžeme také nabízet určité služby, u kterých můžete zveřejnit údaje na Webu, které pak budou k dispozici ostatním návštěvníkům Webu. Například na diskusních fórech a v komentářích k blogům. Když zveřejníte příspěvek, ostatním návštěvníkům budou k dispozici základní informace identifikující vás jako autora spolu s údaji, které jste zveřejnili. Tyto údaje zahrnují vaše jméno nebo přezdívku a případně mohou obsahovat další informace, jako je země původu nebo název společnosti nebo organizace, ve které pracujete. V žádném ohledu neodpovídáme za osobní údaje a další informace, které se rozhodnete poskytnout. Zveřejněné údaje neověřujeme a neneseme odpovědnost za nepřesné, neúplné, neoprávněné, nezákonné a/nebo nevhodné příspěvky. Můžeme také zobrazit informace o statistikách, reputaci a další podobné informace, například počet příspěvků na fóru, které jste zveřejnili, nebo to, jak ostatní návštěvníci ohodnotili vaše příspěvky jako užitečné. Podrobnosti najdete na stránkách nápovědy pro každou službu.

Souhrnné údaje

Souhrnné nebo anonymizované osobní údaje neidentifikují osobu vás ani žádného jiného uživatele Webů. Mohou být použity pro analýzu a správu statistik, včetně analýzy trendů, přizpůsobení produktů a služeb, posouzení rizik a analýzy nákladů a poplatků týkajících se našich produktů, služeb a řešení.

Naše použití souborů cookie ke shromažďování údajů o vás

Co jsou soubory cookie?

Cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě našeho Webu stáhne na pevný disk vašeho počítače nebo se uloží do paměti vašeho webového prohlížeče. Soubory cookie nám pomáhají porozumět, jaké zájmy o informace a obchodní zájmy můžete mít. Soubory cookie nám pomáhají zlepšit výkonnost našich Webů a vaše prostředí při jejich používání. Soubory cookie nám také umožňují zapamatovat si vaše nastavení předvoleb a sledovat trendy a vzorce v tom, jak se návštěvníci pohybují na našich Webech.

Jaké používáme soubory cookie nebo podobné technologie?

Naše Weby používají několik typů souborů cookie: Soubory cookie „první strany“ (používají se pouze na našich webech); soubory cookie „třetí strany“ (soubory cookie pocházející z webů třetích stran); soubory cookie „relace“ (vyprší na konci relace vašeho prohlížeče) a „trvalé“ soubory cookie (uložené ve vašem zařízení mezi relacemi prohlížeče, které nám umožňují zapamatovat si vaše předvolby nebo činnosti).

Naše používání souborů cookie obecně spadá do čtyř kategorií:

 • Bezpodmínečně nutné soubory cookie: Tyto soubory cookie vám umožňují pohybovat se po našem Webu a používat jeho funkce. Tyto soubory cookie neshromažďují informace o vás ani neukládají, kde jste byli, když procházíte náš Web.
 • Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak vy a ostatní návštěvníci používají náš Web, například jak se na náš Web dostanou, jak často jej navštěvují a které části Webu používají. Tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti našeho Webu a zajištění, aby vyhovoval vašim potřebám.
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují ukládat informace o volbách, které činíte při návštěvě našeho Webu, a poskytovat obohacený přizpůsobený obsah. Funkční soubory cookie například obsahují informace, kdy jste přihlášeni na našem webu, a pomáhají nám zapamatovat si vaše uživatelské předvolby.
 • Cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují vaše údaje, které se používají k poskytování reklam, které jsou více relevantní pro vás a vaše zájmy.

Naše Weby a e-maily mohou také obsahovat malé, průhledné grafické obrázky známé jako webové signály. Webové signály nám pomáhají zjistit chování, jako je počet uživatelů, kteří navštěvují konkrétní stránky našeho Webu, nebo zda byla přečtena e-mailová sdělení, která zasíláme, nebo na základě čeho uživatelé jednali.

Nastavení předvoleb souborů cookies

Funkce „nápověda“ ve většině prohlížečů vám řekne, jak zabránit vašemu prohlížeči v přijímání nových souborů cookie, jak nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdržíte nový soubor cookie, a jak úplně soubory cookie deaktivovat. Můžete také deaktivovat nebo smazat podobné údaje používané doplňky prohlížeče, jako jsou soubory flash cookie, tím, že změníte nastavení doplňku nebo navštívíte web jeho tvůrce. Další informace o souborech cookie najdete na adrese: www.allaboutcookies.org.

Soubory cookie můžete deaktivovat v běžně používaných prohlížečích. Pokyny najdete na těchto odkazech:

Informace o tom, jak se rozhodovat v oblasti digitální reklamy, najdete na adrese:

K porozumění, jak návštěvníci používají náš Web, používáme službu Google Analytics. Zde se můžete ze služby Google Analytics odhlásit: Odkaz na odhlášení ze služby Google Analytics.

Přímý marketing

Jak je uvedeno výše, rádi bychom vám poskytovali informace o stávajících a nových produktech, službách, řešeních, webinářích, seminářích, veletrzích a dalších akcích, a o propagačních akcích a nabídkách, které by vás mohly zajímat. Můžeme vás také pozvat k účasti na průzkumu trhu nebo si ohledně našich produktů, služeb a řešení vyžádat zpětnou vazbu. Tato komunikace může probíhat po e-mailu nebo telefonicky (telemarketing).

Pokud je to od nás vyžadováno platnými zákony, získáváme váš souhlas s přímým marketingem prostřednictvím vyjádření výslovného souhlasu, a vámi poskytnutý souhlas zaznamenáme.

Zajistíme, že u jakéhokoli přímého marketingu nebo průzkumu trhu, který obdržíte nebo ohledně kterého budete kontaktováni e-mailem, bude zajištěn jednoduchý způsob, jak se z takové další e-mailové komunikace odhlásit. Například vám můžeme v e-mailech poskytnout odkaz obsahující možnost odhlásit se z odběru nebo e-mailovou adresu, na kterou můžete takovou žádost poslat.

V takovém případě nemusíme nutně vymazat všechny vaše osobní údaje z našich databází, ale zaznamenáme a budeme respektovat vaše nové předvolby týkající se přímého marketingu.

Získání souhlasu – předvolby komunikace

Spoustu informací o našich produktech, službách a řešeních můžete získat, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. U určitých služeb, informací a událostí však můžeme požadovat určité osobní údaje. Tyto údaje nám umožní poskytovat vám další relevantní informace nebo služby a použít je pro další účely popsané v těchto Zásadách nebo pro účely popsané konkrétně pro požadovanou službu, informace nebo akci. Následně vám poskytneme odkaz na tyto Zásady a v našem Centru předvoleb budete mít příležitost nastavit si předvolby komunikace.

Je-li to vyžadováno příslušnými zákony, vyzveme vás, abyste udělili výslovný souhlas s našimi online elektronickými aktivitami přímého marketingu a s používáním našich souborů cookie. V případě potřeby vás požádáme, abyste nám udělili výslovný souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách.

Tento souhlas bude vyžadován v rámci webového formuláře nebo tištěného formuláře používaného ke shromažďování vašich osobních údajů a/nebo poskytnutého k potvrzení vaší registrace nebo preferencí (například pro offline činnosti, jako jsou veletrhy, semináře a další akce).

V určitých případech vás můžeme také o potvrzení souhlasu požádat prostřednictvím odkazu obsaženého v následném e-mailu (dvojité udělení souhlasu).

Pokud v Centru předvoleb zvolíte nebo upravíte své předvolby, bude se mít za to, že jste se přihlásili a že jste v souladu s těmito Zásadami udělili výslovný souhlas s vybranými komunikačními kanály a možnostmi a s dalším shromažďováním a používáním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v Centru předvoleb komunikace.

Odkaz na naše Centrum předvoleb komunikace najdete zde: Centrum předvoleb komunikace

Zabezpečení údajů – přeshraniční přenos

S ohledem na rizika jsme podnikli přiměřená, technická a organizační opatření, která mají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, úpravami, zveřejněním nebo zničením.

Bohužel nedokážeme zaručit zabezpečení jakéhokoli přenosu osobních údajů v rámci internetu, e-mailu nebo další elektronické komunikace. Rovněž nedokážeme zaručit zabezpečení různých metod elektronického uložení. Elektronická komunikace, například e-mailová, není zabezpečená, pokud není řádně šifrována. I když se snažíme tyto údaje chránit, nedokážeme zajistit ani zaručit zabezpečení jakýchkoli informací přenášených nebo zasílaných mezi vámi a naší společností. Proto přijímáte bezpečnostní důsledky spojené s online a e-mailovým jednáním a nebudete nás považovat za odpovědné, pokud incident narušení zabezpečení údajů nebyl způsoben konkrétní hrubou nedbalostí ze strany společnosti Rockwell Automation, jejích dceřiných společností nebo jejích zástupců.

Vzhledem k povaze naší obchodní činnosti mohou být údaje, které nám poskytnete, uloženy a přenášeny do zemí, které nabízejí různou úroveň ochrany údajů. Osobní údaje, které v rámci těchto Zásad používáme, jsou často ukládány v cloudových aplikacích a na serverech, které mohou být umístěny po celém světě. Vaše osobní údaje můžeme používat a ukládat v jakékoli zemi, ve které máme provozovny. Na přenosy osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do našich zařízení v USA se vztahují mezipodnikové dohody o přenosu údajů, které splňují příslušné zákony EU o ochraně osobních údajů. Když jsou vaše osobní údaje navíc sdíleny s naší společností nebo předávány třetími stranami nebo třetím stranám mimo EHP, jsou v případě potřeby s těmito třetími stranami obecně uzavírány dohody o zpracování osobních údajů a/nebo standardní smluvní doložky splňující příslušné zákony EU o ochraně osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v našich aktivních systémech po dobu, po kterou přistupujete k našim Webům a službám nebo je používáte, nebo pokud jste s námi během posledních dvanácti měsíců komunikovali online nebo offline a v případě, že budeme tyto údaje potřebovat pro účely popsané v těchto Zásadách. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje archivujeme v zabezpečeném prostředí, nebo je vymažeme.

Pokud se do některého z našich Webů nepřihlásíte po dobu delší než dvanáct měsíců, souhlasíte tak s tím, že vaše účty a všechny s nimi spojené údaje můžeme trvale vymazat.

Vaše údaje můžeme uchovávat a používat po delší dobu, je-li to nezbytné k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a/nebo k plnění a vymáhání našich dohod.

Odkazy na jiné weby

Naše Weby mohou obsahovat odkazy na jiné weby.  U takových webů neodpovídáme za obsah, podmínky služby, zabezpečení ani za postupy při ochraně osobních údajů. Otevření a používání těchto odkazů nebo webů je pouze na vaše vlastní riziko. Toto byste měli mít na paměti, když opouštíte náš Web, a doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů ostatních webů, které navštěvujete.

Jak zajistit přístup, opravu nebo výmaz vašich osobních údajů

Podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů máte ohledně osobních údajů, které o vás máme, určitá práva – například právo na poskytnutí informací o vašich osobních údajích a přístup k nim, právo na opravu vašich osobních údajů, právo na odmítnutí nebo omezení určitého zpracování, právo na výmaz osobních údajů a právo „být zapomenut“.

Řada našich Webů (například kde máte registrovaný účet) vám umožňuje zobrazit osobní údaje, které o vás máme, a vlastnoručně je upravovat, opravovat a dokonce deaktivovat registraci.

Můžete také požádat o uplatnění práv tím, že nás kontaktujete za použití informací uvedených níže v odstavci „Kontaktujte nás“ nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je přístupný v horní části každé stránky domény rockwellautomation.com.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto Zásad nebo nakládání s vašimi osobními údaji, obraťte se na naše oddělení Privacy Office na adrese 1201 South Second St., Milwaukee, WI 53204, USA, telefonní číslo +1 414 382 3574, nebo na adrese De Kleetlaan 12A, B-831 Belgie, telefonní číslo +32 2 663 06 00.

Změny znění těchto Zásad

Upozorňujeme, že znění těchto Zásad můžeme občas aktualizovat nebo změnit. Když tak učiníme, revidujeme poslední aktualizované znění v dolní části těchto Zásad.  Pokud jsou změny zásadního charakteru, umístíme na našich firemních webových stránkách také výraznější upozornění. Pravidelným navštěvováním této stránky zajistíte, že budete vždy vědět o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně budeme sdílet s dalšími stranami.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány 24. května 2018.