Loading

Integrita a udržitelnost

Podnikání s nejvyššími standardy etiky a integrity

Integrita a udržitelnost

Náš závazek k zodpovědné obchodní praxi je neotřesitelný. Ve společnosti Rockwell Automation udržujeme a vyžadujeme integritu v našich interakcích se zákazníky, dodavateli a našimi zaměstnanci. Znamená to zabývat se naší enviromentální stopou na celém světě a dělat správné věci každý den.


Globální principy klíčových zásad

Sociální odpovědnost a udržitelnost

Sociální odpovědnost a udržitelnost přijímáme jako součást poslání naší společnosti. Víme, že tyto oblasti patří mezi nejdůležitější faktory pro dlouhodobý úspěch naší společnosti.

Naše principy klíčových zásad zahrnují:

  • Respektujeme a podporujeme důstojnost všech pracovníků a zásady a praktiky naší společnosti jsou navrženy tak, aby podporovaly lidská práva pracovníků.
  • Prosazujeme rovné pracovní příležitosti, odmítáme jakoukoli ilegální praxi a diskriminaci na pracovišti a usilujeme o to jednat se všemi zaměstnanci férově a uctivě.
  • Jsme zavázáni demonstrovat nejvyšší standardy zdraví a bezpečí pro naše zaměstnance a zákazníky.
  • Usilujeme o setrvalé vylepšování naší enviromentální stopy, včetně ochrany přírodních zdrojů a předcházení znečištění.
  • Jsme zavázáni působit příznivým vlivem na komunity, ve kterých žijeme a pracujeme.
  • Držíme se Kodexu chování založeného na principech a zákonech, které vedou rozhodování a akce našich zaměstnanců a dodavatelů.

Náš závazek k zodpovědným obchodním praktikám

Zpráva o odpovědnosti podniků

Zpráva o odpovědnosti podniků zdůrazňuje naše úsilí na podporu inteligentní, bezpečné a udržitelné výroby po celém světě.

Kultura a inkluze

Naše rozmanitá a inkluzivní kultura nám umožňuje plně využít inovace a týmovou práci, zatímco naplňujeme naše závazky k zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům.

Životní prostředí, zdraví a bezpečí

Naše mise je udělat svět produktivnějším a udržitelnějším. Jsme zavázáni demonstrovat nejvyšší standardy enviromentálního managementu a bezpečnosti zaměstnanců.

Etika a dodržování předpisů

Zavázali jsme se řídit nejvyššími standardy etiky, integrity a dodržování předpisů. Naše kultura integrity je pilířem našeho globálního úspěchu.

Globální dodavatelský řetězec a zdroje

Naše globální práce se zdroji a dodavatelským řetězcem je zavázána k agresivní produktivitě, dodávkám, kvalitnímu výkonu a zmírňování rizika.

Shoda produktů s ekologickými předpisy

Jsme zavázáni k naší misi enviromentálního správcovství.

Systémy správy kvality

Jsme zavázáni ke kvalitě a souladu všech našich produktů a služeb.

Důvěra a bezpečnost

Bezpečnost je zahrnuta v naší provozní kultuře a v našich nabídkách produktů a služeb.


Program ombudsmana

Vysoké standardy právního a etického chování

Vysoké standardy na způsob podnikání jsou důležité v každém aspektu našeho podnikání. Náš Kodex správného jednání stanoví pravidla, která při naší práci dodržujeme, a poskytuje rámec pro všechna naše rozhodnutí a akce. Chcete-li objasnit něco o našich standardech nebo nahlásit jejich porušení, kontaktujte ombudsmana.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.