Loading

Procesní řešení

Maximalizace produktivity a minimalizace rizik

Main Image

Chápeme, že čelíte různým výzvám ve vašem průmyslovém oboru, abyste dosáhli vašich výrobních cílů, splnili požadavky zákazníka a udrželi náskok před konkurencí. Díky více než 100 letům zkušeností s průmyslovou automatizací nabízíme celou řadu procesních řešení, která splní vaše požadavky. Naše odborné znalosti v oblasti optimalizace dávek a procesů a řešení bezpečnostních systémů a služeb vám pomohou při plnění vašich cílů.


Maximalizace operací a dosažení vysoké dostupnosti

Automatizace procesů ve vašem průmyslovém oboru pro splnění vašich požadavků

Automatizace vašich procesů nemusí být řešením ve smyslu „jeden formát pro všechno“, které vyhoví kritickým operacím ve vašem průmyslovém oboru. Nabízíme celou řadu procesních řešení, která aplikují metody a technologie pro zajištění operací a splnění vašich ekonomických a výkonnostních požadavků. Tato řešení jsou odstupňovaná, flexibilní a lze je snadno integrovat. Pomáhají vaší organizaci zvýšit produktivitu, snížit náklady, omezit spotřebu energie a zlepšit bezpečnost. Naše odborné znalosti procesů vám mohou pomoci zlepšit provozní efektivitu a dosáhnout vysoké dostupnosti.


Řízení a optimalizace podnikových zařízení

Moderní distribuované řídicí systémy

Moderní distribuovaný řídicí systém (DCS) je integrovaný pomocí celopodnikových řídicích technologií. V současnosti při řízení procesů, diskrétním řízení, řízení výkonu a bezpečnostním řízení už nemusíte volit samostatné technologie. Výrobci nyní mohou zvolit implementaci celopodnikového řídicího systému.

Využití běžných automatizačních technologií umožňuje hladkou integraci moderního distribuovaného řídicího systému (DCS) do výrobních a obchodních systémů a vytváří příležitosti pro celopodnikovou optimalizaci. Tento přístup zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu energie a snižuje celkové náklady na vlastnictví moderního distribuovaného řídicího systému. Náš systém PlantPAx je zásadní součástí platformy The Connected Enterprise, která toto všechno umožňuje.

Přečtěte si více o našich řešeních řízení Objevte naše řešení systémů DCS

Snižujte náklady a zvyšujte výrobu

Modelové prediktivní řízení a optimalizace

U mnoha operací kolísají mezní hodnoty výroby a zisku kvůli odchylkám materiálu, omezení zařízení, schopnostem a odborným znalostem operátora a změně okolních podmínek. Naše technologie modelového prediktivního řízení (MPC) využívá softwarovou platformu Pavilion8®. Tato technologie je inteligentní úrovní na vrcholu základních automatizačních systémů, které trvale řídí továrnu k dosažení různých obchodních cílů.

Naše řešení založená na MPC zahrnují integrované měrné veličiny výkonnosti procesoru. Monitorují se klíčové indikátory, jako jsou využití, čas na mezních hodnotách a odchylka od požadované hodnoty. Tyto měrné veličiny umožňuje přímé měření kvality výrobku, výroby a efektivity pomocí využití a výkonnosti MPC.

Přečtěte si více o našich řešeních MPC
Společnost Rockwell Automation získala nejvíce ocenění za první místo „Best in Control“.

Omezení rizik

Řešení procesní bezpečnosti pro váš průmysl

Ochrana personálu, procesů a okolního prostředí zůstává podstatnou součástí každé automatizační strategie. Naše technologie se používá v bezpečnostních a kritických řídicích procesech v průmyslových oblastech po celém světě. Můžeme vám pomoci zvolit samostatný nebo integrovaný procesní bezpečnostní systém na základě požadované úrovně integrity bezpečnosti (SIL) a požadavků vašeho projektu.

Prozkoumejte naše systémy zabezpečení procesů Přečtěte si více o bezpečnostních přístrojových systémech

Snižte náklady, množství času a rizika

Automatizace dávkového řídicího systému

Různé potřeby při dávkových procesech vyžadují flexibilitu a spolehlivost při řízení toku práce a předpisů. Naše dávková řešení jsou přizpůsobená na míru vašim obchodním a výrobním cílům.

Objevte řešení vašich dávek
Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s vypracováním návrhu, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás