Loading

Inteligentní stroje a zařízení

Optimalizujte výkon zařízení zákazníka, kvalitu produktů a bezpečnost

Inteligentní stroje a zařízení

Koncoví uživatelé přechází na platformu Connected Enterprise, která v sobě spojuje systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) do jedné síťové architektury. Chytré stroje a zařízení mohou poskytnout nebývalý přístup k datům, lepší možnosti připojení a robustní zabezpečení, díky čemuž máte se zákazníkem lepší výchozí pozici uspět.


Přizpůsobte se potřebám zákazníka

Důležité aspekty vývoje inteligentních strojů a zařízení

Abyste v rámci oboru zůstali konkurenceschopní, musíte neustále inovovat. Vhledem k tomu, že stále více koncových uživatelů přechází na platformu Connected Enterprise za účelem optimalizace svého výrobního a dodavatelského řetězce, očekávají přidanou hodnotu nad rámec strojů nebo zařízení. Také čekají, že jim pomůžete vyřešit nejpalčivější problémy:

 • celosvětovou konkurenceschopnost;
 • připravenost pracovníků;
 • měnící se rizika;
 • nové technologie.

Koncoví uživatelé chtějí, abyste dodávali inteligentní stroje a zařízení, které se snadno integrují do jejich zařízení, budou poskytovat přístup k informacím a umožní pružně reagovat na měnící se požadavky trhu.

Abyste zjednodušili postup, měli byste se zaměřit na tři zásadní složky návrhu:

 • Procesy: Seznamte se s koncovými uživateli na jejich cestě k platformě Connected Enterprise a zjistěte jejich potřeby.
 • Technologie: Začleňte ty správné technologie a schopnosti.
 • Lidé: Interně i externě vytvořte potřebnou sadu dovedností.

Jsme vaším partnerem, který vám pomůže vyvíjet inteligentní stroje a zařízení, jaké vaši zákazníci z výrobních a průmyslových oborů potřebují.

Zapojte naše zdroje a lidi

Podpora dodržování bezpečnosti, optimalizace provozu

Chytré stroje a zařízení více než kdy dříve usnadňují dodržování bezpečnostních předpisů a současně optimalizaci provozu. Díky diagnostice bezpečnostních systémů, integrovaným bezpečnostním řešením a moderní bezpečnostní technologii můžete využít daných hodnot integrovaných návrhů bezpečnostních systémů.

Bezpečnost strojů

Bezpečnost rovná se jistota

Zabezpečení by mělo být všudypřítomnou a neustále se vyvíjející součástí vaší obecné bezpečnostní strategie. To znamená proaktivní řízení bezpečnosti nad rámec bezpečnosti pracovníků a spotřebitelů. Cílem je zabezpečit stroje a také chránit duševní vlastnictví, fyzické a personální prostředky i životní prostředí.

Průmyslové zabezpečení

Konstrukce s ohledem na dostupnost informací

Stroje poskytující informace zkracují prostoje, zvyšují efektivitu

Připojené stroje a zařízení jsou schopné poskytovat v reálném čase informace o výkonnosti a provozní data. Vaši koncoví uživatelé potřebují snadno dostupné informace, které jsou viditelné v celé firmě. Tyto informace pomáhají lidem činit informovaná rozhodnutí, zkracovat prostoje a zvyšovat efektivitu a produktivitu výrobního závodu.

Více informací o platformě Connected Enterprise

Vizualizace pro inteligentní výrobu

Řešení vizualizace a rozhraní HMI pomáhají řešit potřeby produktivity, inovací a globalizace. Naše portfolio poskytuje konzistentní vzhled a způsob ovládání elektronických ovládacích terminálů, distribuovaného rozhraní HMI klient/server a informačního softwaru. Programovací nástroje a pokročilé softwarové aplikace zahrnují vzdálený přístup a analýzu dat pro zrychlení vývoje a zlepšení účinnosti.

Operátorské rozhraní

Zjednodušená integrace

Rychle odstraňujte problémy a zkracujte prostoje

Když se vaši zákazníci pokusí propojit výrobní závod s firmou, stroje, které budou plynule přecházet mezi doménami, se rychle stanou výhodou oproti ostatní konkurenci. Využitím jediné řídicí a informační platformy ke shromažďování, přenosu a analýze provozních dat v reálném čase umožňuje operátorům rychle odstraňovat problémy a zkracovat prostoje.

Portfolio integrované architektury

Nasazujte bezpečná a robustní průmyslová řešení sítě

EtherNet/IP je otevřený protokol průmyslové ethernetové sítě, který je schopný diskrétního zpracování bezpečnosti, pohybu, procesů a řízení aplikace. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenou komunikaci v reálném čase mezi strojními zařízeními, systémy a podniky. Tato síť umožňuje odborníkům na IT a provoz snadněji splnit obchodní cíle.

Průmyslové sítě

Diagnostika a analýzy v reálném čase

Reagujte na problémy rychle prostřednictvím sledování na dálku

Vzdálený přístup nabízí další zdroj příjmů, bližší vztahy se zákazníky a odlišnost od konkurence. Sledujte výkonnost strojních zařízení odkudkoli na světě. Reagujte na závažné situace na dálku, čímž šetříte náklady na cestování a na fungování na pracovišti. Rychleji reagujte na problémy se zařízením nebo jim v první řadě pomozte předcházet. Výsledkem je méně prostojů a vyšší produkce.

Vzdálené sledování a analytika

Zabudovaná zařízení pro shromažďování informací

Zabudovaná zařízení pro shromažďování informací nabízejí vašim zákazníkům nové způsoby, jak prodloužit životnost strojů a zkrátit prostoje. Tato zařízení mohou využívat vestavěné funkce, jako například monitorování vibrací, sledování provozních podmínek nebo průběhu krouticího momentu, za účelem zjištění problémů dříve, než k nim dojde. Operátoři dokážou potíže rychle odstranit nebo napravit problémy, které se skutečně objeví.

Sledování provozních podmínek

Optimalizace provozní účinnosti

Dodávejte flexibilnější stroje a zařízení

Díky inovativním návrhům a škálovatelné technologii automatizace můžete dodat flexibilnější chytré stroje a zařízení, které pomáhají zvyšovat provozní efektivitu a také:

 • zkracují dobu instalace a spuštění;
 • zkracují dobu přechodu;
 • snižují náklady na energie;
 • splňují elektrické, mechanické a environmentální požadavky;
 • zvyšují bezpečnost pracovníků a ochranu zařízení.

Technický návrh pro provoz

Software pro návrh pomáhá maximalizovat produktivitu automatizace díky zkrácení času návrhu. S tímto softwarem dokážete navrhnout možnosti pro snížení nákladů díky konzistentním, modulárním řešením zlepšujícím účinnost výroby.

Software pro návrh

Škálovatelná řídicí platforma

Jeden společný systém je snazší navrhnout, nainstalovat, spravovat a udržovat. Také vám umožňuje určit správnou velikost řídicího systému pro vašeho zákazníka. Naše portfolio systémů Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí.

Systém Integrated Architecture
Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás