Loading

Automatizace výroby a montáže

Automatizace a řízení strojů pro výrobu a montáž

Automatizace výroby a montáže

Stroje pro výrobu a montáž s flexibilní konstrukcí a správným vyvážením výkonu, bezpečnosti i nákladů na strojní vybavení.


Flexibilita a rychlost

Větší flexibilita, kratší doba strojového zpracování a nižší náklady

Stroje pro výrobu a montáž podporují celou řadu aplikací. Výrobní stroje, například pro tváření, lisování kovů nebo vulkanizaci mění materiál na hotové výrobky. Montážní stroje provádějí montáž dílů za účelem vytvoření konečných produktů nebo dílčích součástí.

Flexibilita a rychlost jsou klíčové faktory bez ohledu na typ stroje. Vaši zákazníci také požadují opakovatelnost procesů a minimalizaci odpadu. Vaším úkolem je vyvážení výkonu, bezpečnosti a nákladů na provoz strojů.

Naše řada řídicích a automatizačních systémů pro výrobu a montáž vám poskytuje flexibilitu konstrukce pro snadnou úpravu funkcí stroje. To vám umožňuje rychle reagovat na neustále se měnící nároky zákazníků a trhu.


Více disciplín automatizace

Integrujte multidisciplinární řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte více různých řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio systémů Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí. Můžete tak vytvářet lepší stroje za nižší celkové náklady a poskytovat svým zákazníkům vyšší obchodní hodnotu.

Automatizační technika a prostředí návrhu Studio 5000® kombinuje designové a technické aplikace do jednoho rámce. Pracovní postupy umožňují snadné a intuitivní použití. Buďte lépe připraveni a rychleji reagujte na změny potřeb na trhu nebo ve vaší společnosti.

Přečtěte si více o systému Integrated Architecture

Výrobní řešení v akci

Inovativní a inteligentní stroje

Výrobci strojů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům uspokojovat neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Ve spolupráci s vámi jsme schopni navrhnout a dodat stroje pro automatizovanou výrobu a montáž s využitím pokročilých technologií. Společně jsme schopni reagovat využitím pokročilého řízení strojů pro zajištění optimalizace provozu, zlepšení propojení napříč podnikem a podporu růstu ziskovosti.

Více informací viz případové studie u zákazníků

Související produkty

Řízení pohybů

Rozumíme výzvám, před kterými stojí výrobci strojů, a poskytujeme vysoce výkonný systém řízení pohybů splňující vaše cíle. Chcete-li inovovat svůj stroj nebo podpořit účinnost vašeho návrhu, nabízíme vám jednoduchá řešení integrovaného řízení pohybu. Naše portfolio zahrnuje různé průmyslové produkty pro řízení pohybu, software a modulární sledovací systémy.

Prohlédněte si naše portfolio řízení pohybu

Inteligentní řízení motorů

Inteligentní zařízení jsou základem chytrých připojených strojních zařízení. Naše portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení a komunikační schopnosti na řídicí zařízení motorů Allen-Bradley®.

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servoměniče Kinetix® nabízejí řešení od řízení jednotlivých strojů přes vysokorychlostní polohování až po náročné vysokonapěťové řízení.

Přečtěte si více o inteligentním řízení motorů Prohlédněte si naše portfolio měničů

Průmyslové sítě

EtherNet/IP je otevřený průmyslový ethernetový protokol sítě schopný zpracovávat diskrétní, bezpečnostní, pohybové, procesové aplikace a aplikace řídicí jednotky. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenou komunikaci v reálném čase mezi strojními zařízeními, systémy a podniky. Nabízíme řadu produktů a služeb pro průmyslové sítě, které vám pomohou maximalizovat architekturu průmyslových sítí.

Projděte si naše produkty průmyslových sítí

Bezpečnostní řešení průmyslové automatizace

Bezpečnost a produktivita

K bezpečnosti přistupujeme holisticky. Naše inovativní bezpečnostní řešení vylepšují provozní funkce strojních zařízení nebo vybavení a zvyšují bezpečnost, efektivitu a produktivitu. Podívejte se, jak naše bezpečnostní řešení mohou zvýšit vaši produktivitu.

Nabídka našich bezpečnostních řešení zahrnuje:

  • Safety Automation Builder
  • Předem zabudované bezpečnostní funkce
  • Kalkulačka úrovně vlastností SISTEMA
Zjistěte více o našich průmyslových bezpečnostních řešeních
Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás