Loading

Automatizace provozu papírenských strojů a manipulace s pásy papíru

Automatizovaná řešení pro výrobce papírenských strojů

Automatizace provozu papírenských strojů a manipulace s pásy papíru

Naše široké portfolio a znalosti z různých oborů jsou předpokladem k tomu, abychom vám mohli poskytovat podporu při dodávkách papírenských strojů, které budou splňovat požadavky vašich zákazníků. Dokážeme vám pomoci zvyšovat tržní podíl a rychleji uvádět stroje na trh bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché nebo vysoce náročné aplikace.


Od jednoduchých po vysoce náročné aplikace

Flexibilní stroje využívající informační technologie a splňující požadavky vašich zákazníků

Zpracování papírenských surovin, provádění potisku a manipulace s pásy papíru zahrnují širokou řadu oblastí použití v různých průmyslových odvětvích. Při tomto zpracování se přeměňují materiály, které byly dodány ve svitcích, na použitelné spotřební nebo průmyslové výrobky, případně na použitelné obalové materiály.

Příslušní zpracovatelé přitom od strojních zařízení, do jejichž pořizování investují, požadují větší míru flexibility, vyšší produktivitu, lepší výtěžnost a menší množství odpadu. V souvislosti s neustále se měnícími požadavky chtějí koncoví uživatelé stroje se vzájemně zaměnitelnými úseky, přesnou rychlostí, stálými napínacími silami a možností regulace točivého momentu při různých provozních režimech.

Tyto rozmanité požadavky kladené na papírenské strojní vybavení jsou nám dobře známy. Dokážeme vám pomoci zvyšovat tržní podíl a rychleji uvádět stroje na trh bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché nebo vysoce náročné aplikace.


Rozmanité obory průmyslové automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte více různých řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio systémů Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí. Můžete tak vytvářet lepší stroje za nižší celkové náklady a poskytovat svým zákazníkům vyšší provozně-technickou hodnotu.

Automatizační technika a prostředí návrhu Studio 5000® kombinuje designové a technické aplikace do jednoho rámce. Pracovní postupy umožňují snadné a intuitivní použití. Buďte lépe připraveni a rychleji reagujte na změny potřeb na trhu nebo ve vaší společnosti.

Přečtěte si více o řešení zařízení v systému

Možnosti využití řešení určených pro papírenský průmysl

Inovativní a inteligentní stroje

Výrobci strojů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům uspokojovat neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Nabízíme vám spolupráci při navrhování a dodávání strojů pro zpracování výchozích papírenských materiálů a pro manipulaci s pásy papíru, které využívají pokročilé technologie. Společně jsme schopni reagovat využitím pokročilého řízení strojů pro zajištění optimalizace provozu, zlepšení propojení napříč podnikem a podporu růstu ziskovosti.

Více informací viz případové studie u zákazníků

Související produkty

Řízení pohybů

Rozumíme výzvám, před kterými stojí výrobci strojů, a poskytujeme vysoce výkonný systém řízení pohybů splňující vaše cíle. Chcete-li inovovat svůj stroj nebo podpořit účinnost vašeho návrhu, nabízíme vám jednoduchá řešení integrovaného řízení pohybu. Naše portfolio zahrnuje různé průmyslové produkty pro řízení pohybu, software a modulární sledovací systémy.

Prohlédněte si naše portfolio řízení pohybu

Průmyslové sítě

EtherNet/IP je otevřený protokol průmyslové ethernetové sítě, který je schopný diskrétního zpracování bezpečnosti, pohybu, procesů a řízení aplikace. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenou komunikaci v reálném čase mezi strojními zařízeními, systémy a podniky. Nabízíme řadu produktů a služeb pro průmyslové sítě, které vám pomohou maximalizovat architekturu průmyslových sítí.

Projděte si naše produkty průmyslových sítí

Inteligentní řízení motorů

Inteligentní zařízení jsou základem chytrých připojených strojních zařízení. Naše portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení a komunikační schopnosti na řídicí zařízení motorů Allen-Bradley®.

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servoměniče Kinetix® nabízejí řešení od řízení jednotlivých strojů přes vysokorychlostní polohování až po náročné vysokonapěťové řízení.

Přečtěte si více o inteligentním řízení motorů Prohlédněte si naše portfolio měničů

Bezpečnostní řešení průmyslové automatizace

Bezpečnost a produktivita

K bezpečnosti přistupujeme holisticky. Naše inovativní bezpečnostní řešení vylepšují provozní funkce strojních zařízení nebo vybavení a zvyšují bezpečnost, efektivitu a produktivitu. Podívejte se, jak naše bezpečnostní řešení mohou zvýšit vaši produktivitu.

Nabídka našich bezpečnostních řešení zahrnuje:

  • Safety Automation Builder
  • Předem zabudované bezpečnostní funkce
  • Kalkulačka úrovně vlastností SISTEMA
Zjistěte více o našich průmyslových bezpečnostních řešeních
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás