Loading

Výrobci strojů a zařízení

Návrh a inženýrská řešení průmyslového řídicího systému

Výrobci strojů a zařízení

Inovativní způsob myšlení. Inovativní strojní zařízení.

Čelíte trvalé výzvě, která spočívá v nezbytnosti odlišit se od globální konkurence a zavádět rychle se vyvíjející technologie. Vaši zákazníci požadují inovativní řešení, která zvyšují schopnost podniku reagovat na měnící se požadavky, optimalizují produktivitu a umožňují dosahovat cílů v oblasti trvalé udržitelnosti. Společně s tím pak tito zákazníci hledají všechny možné způsoby snižování svých celkových nákladů na vlastnictví.

Můžeme vám pomoci ve vašem úsilí zaměřeném na snižování celkových nákladů na konstrukci, vývoj a dodání (Total Cost to Design, Develop, and DeliverSM) strojů a na plnění požadavků vašich zákazníků. Námi navrhovaná konstrukční a technická řešení průmyslových řídicích systémů vám pomohou:

  • definovat skutečnou výši nákladů na stroje a vybavení;
  • maximalizovat výkonnost;
  • rychle reagovat na změny;
  • zvyšovat zisky;
  • inovovat výrobky a získávat nové zákazníky.

Bez ohledu na to, zda vám poskytneme jednotlivé komponenty, ucelené systémy nebo specializované poradenství, bude naším cílem nabídnout individualizovaná řešení.


Podpora poskytovaná v každé fázi životního cyklu vašich strojních zařízení

Návrh

Maximalizujte produktivitu své konstrukční činnosti. Zkracujte čas a snižujte náklady na vypracování návrhu. Zlepšete efektivitu výroby, abyste splnili požadované dodávky.

Vývoj

Zjednodušte integraci a optimalizujte konstrukci. Vyvíjejte strojní zařízení, která bude možno snadno uvádět do provozu a která budou jednoduše začlenitelná do stávající infrastruktury.

Dodávka

Maximalizujte časové vytížení strojního vybavení našich zákazníků tím, že jim budete dodávat stroje s optimalizovanými výkonovými vlastnostmi. Zvyšujte úroveň spokojenosti zákazníků prostřednictvím správné úrovně poskytované podpory.

Zapojení

Zvyšujte tržní hodnotu strojních zařízení tím, že nebudete sledovat pouze náklady na jejich výrobu. Můžeme vám pomoci při optimalizaci výkonnosti vašeho podniku i při zvyšování efektivity u vašich zákazníků.


Inteligentní výroba vyžaduje inteligentní vybavení

Inteligentní výroba, která je umožňována platformou Connected Enterprise, je hybným faktorem poskytujícím koncovým uživatelům nové příležitosti v optimalizaci jejich výroby i dodavatelského řetězce. Požadují, abyste jim dodávali inteligentní stroje a vybavení, které:

  • bude možno snadno integrovat do jejich stávajících provozů;
  • budou poskytovat přístup k informacím;
  • zvýší efektivitu a produktivitu a umožní poskytovat podporu ve shodě s konkrétními požadavky;
  • umožní rychle reagovat na měnící se požadavky trhu.

Můžeme vám pomoci vyvíjet inteligentní stroje a zařízení, jaké vaši zákazníci z výrobních a průmyslových oborů potřebují.

Získejte více informací o inteligentních strojích a inteligentním vybavení

V roce 2016 zvolili výrobci strojů společnost Rockwell Automation jako svého nejoblíbenějšího dodavatele řídicích systémů v rámci ankety Readers' Choice Awards.

Zvyšujte svoji výkonnost

Od návrhu, přes konstrukci, až po provoz a údržbu – můžete se spolehnout, že naše technologie, zdroje a lidé budou nepřetržitě k dispozici.

Přečtěte si více o úspěších našich zákazníků

Co říkají naši zákazníci
„Náš úspěch je založen na inovaci a totéž platí i pro společnost Rockwell Automation. Díky tomu, že používáme nejnovější řídicí technologie, jsme schopni racionalizovat své konstrukční postupy a vytvářet pro své zákazníky maximální přidanou hodnotu.“

Alain Lemieux, technický ředitel, AMF Bakery Systems

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás