Loading

Služby pro celý životní cyklus

Optimalizujte investice do strojů, vybavení a technologií

Main Image

Naše služby, které jsou poskytovány po dobu celého životního cyklu, slučují odborné znalosti z oblastí průmyslu, technologií, provozních postupů a aplikací, do jednoho celku, který umožňuje bezpečnou, zajištěnou a spolehlivou výrobu. Nabízíme ucelenou řadu služeb v oboru průmyslové automatizace, jejichž cílem je poskytovat podporu vašemu výrobnímu provozu nebo zařízení po celou dobu jeho životního cyklu. Můžeme vám pomoci při implementaci řešení představující odpověď na úkoly a cíle, které si váš podnik stanovil, abyste mohli optimalizovat své postupy, výrobky a služby. Bez ohledu na to, zda potřebujete posouzení, podporu při implementaci nebo dlouhodobou podporu, vám dokážeme pomoci ve všech fázích životního cyklu vašeho podniku. 


Proč potřebujete služby, které jsou poskytovány po celou dobu životního cyklu?

Jak můžete získat maximální hodnotu při využívání zdrojů, jimiž jsou vaše výrobní prostředky, systémy, provozy a procesy? Služby, které jsou určeny pro celý životní cyklus, vám prostřednictvím aktivní spolupráce a podpory umožňují dosahovat co největšího rozsahu působnosti ve všech oblastech, ať již se jedná o navrhování, budování, udržování nebo optimalizaci vašeho podniku. Nezáleží na tom, ve které fázi životního cyklu se vaše zařízení právě nachází – naše podpora vám umožní překonávat složité situace a nacházet cestu k úspěchu.


Objevte integrované, inteligentní navrhování

Jestliže spolupracujete s odborníky působícími v konkrétním oboru, kteří vám pomáhají identifikovat vaše skutečné potřeby a určovat správný přístup vedoucí k úspěchu, nic není nedosažitelné.  Jako váš hlavní smluvní dodavatel v oblasti zabezpečení vám můžeme pomoci při navrhování sítí, systémů a aplikací, které díky tomu budou integrované a inteligentní. Můžeme podporovat vaše činnosti v oblastech, mezi které patří:

 • navrhování a simulace systémů;
 • funkční bezpečnost;
 • požadavky kladené na automatizaci, informace a vybavení;
 • síťová infrastruktura OT;
 • klientská technická příprava a konstrukce (FEED);
 • poradenství zaměřené na pracovní síly v průmyslu;
 • Digitální výrobní provoz;

Vyrábějte stroje a sestavujte systémy, které potřebujete

Mohli byste během fáze výroby využít některé doplňující aplikační a technologické odborné znalosti? Spolehněte se na naši pomoc při instalaci, kalibraci, zprovozňování a spouštění vašich strojů a systémů. V rámci pomoci při ochraně vašich investic nabízíme způsoby realizace projektů zahrnující dodávky v přizpůsobitelném rozsahu a ucelené služby v oblasti řízení projektů. Dokážeme zvládnout všechny související úkoly, od sestavování systémů zahrnujících pohon prostřednictvím frekvenčních měničů přes úplnou implementaci logických sítí až po modernizaci celého systému.

 • Uvádění do provozu a spouštění
 • Správa projektů a programů
 • Kalibrace
 • Předem připravená řešení
 • Infrastruktura OT jako služba (IaaS)
 • Cloudový edge computing v prostředí OT

Udržujte požadovanou úroveň produktivity

Plánování budoucích činností a získávání přehledu o existujících problémech může být velmi náročné, jestliže není k dispozici dostatek informací. Vzájemným propojením všech vašich dat, systémů a procesů zajistíme, že vám budou poskytovány správné informace ve správnou dobu – přitom se bude jednat o informace, které vám pomohou předpovídat nadcházející dění, předvídat dosud nenastalé problémy a přetvářet váš podnik do propojenější, produktivnější a inteligentnější podoby.

Námi poskytované služby, které jsou založeny na konkrétních údajích, mohou zahrnovat analytické činnosti, které vám pomohou maximalizovat produktivitu, minimalizovat provozní rizika a plnit stanovené obchodní cíle.


Úsilí zaměřené na nepřetržité zdokonalování

Data by měla být nejlepším přítelem každého výrobce, přičemž fáze zdokonalování je tím obdobím, kdy se data stávají hlavním účinkujícím v představení. S cílem pomoci vám zvýšit jak produktivitu, tak i rentabilitu, dokážeme stanovit základní úroveň a poté průběžně pracovat na odkrývání potenciálního přínosu vynakládaných investic. Analytické postupy a studie vám názorně ukáží, v jakém stadiu se právě nacházíte, a pomohou vám rozpoznat nové příležitosti, ze kterých byste mohli mít prospěch – od dalších způsobů poskytování podpory v oblasti pracovních sil až po experimentování s inovativními technologiemi, mezi které patří například strojové učení.

 • Poradenství v oblastech připojeného podniku a digitální transformace OT
 • Sbližování IT/OT
 • Studie proveditelnosti
 • Provozní analýzy
 • Poradenství v oblasti inteligentní správy zdrojů
 • Modernizace
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás