Loading

Poradenství a podpora

Nástroje pro správu průmyslového zabezpečení

Main Image

Rozpoznávání a zmírňování rizik v oblasti průmyslového zabezpečení a posilování ochrany osob, majetku a informací jsou úkoly, jejichž řešení je nezbytné při navrhování všech průmyslových řídicích systémů (ICS). Vlastníkům zabezpečených systémů ICS poskytujeme programy Patch Management a Product/System Upgrade, jejichž prostřednictvím jsou tyto systémy udržovány v aktuálním stavu. Kromě toho prostřednictvím poradenských služeb předáváme informace, které umožňují včasnou a odpovídající reakci a které vyžadují pozornost.


Bezpečnostní výstrahy a poradenství

Důvěryhodný a transparentní přístup k problematice zabezpečení

Jsme si plně vědomi významu kybernetické bezpečnosti pro průmyslové řídicí systémy. Nepřetržitě vynakládáme investiční prostředky s cílem zvyšovat kvalitu zabezpečení našich výrobků a umožňovat našim zákazníkům dosahovat vyšší úrovně ochrany jejich systémů. Z tohoto důvodu přidáváme ke svým procesům navrhování a testování výrobků také proces spočívající v trvalém zdokonalování. Tento proces nám umožňuje zaměřovat se na rizika, o kterých se případně dozvídáme v souvislosti s našimi výrobky, které již byly uvedeny do provozu, a předávat informace o těchto rizicích.

Obdržíme-li zprávu o zranitelných místech, ve kterých může docházet k narušení zabezpečení, uvádíme v činnost proces reagující na mimořádnou událost, jehož prostřednictvím můžeme provádět šetření, zjišťovat možnosti přiměřeného snížení rizika a včas předávat související informace našim zákazníkům. Také aktivně spolupracujeme s výzkumnými organizacemi, které se zabývají rozpoznáváním a řešením takových zranitelných míst. Spolupracujeme s organizacemi, které poskytují pomoc při řešení bezpečnostních hrozeb na národní úrovni a mezi které patří například organizace ICS-CERT, abychom zajistili informovanost širšího společenství. Naše transparentnost znamená, že své zákazníky trvale informujeme o situaci a vybízíme k tomu, aby přijímali informovaná rozhodnutí týkající se kroků, které je třeba podniknout pro zvýšení úrovně zabezpečení.


Programy správy opravných aktualizací

Udržujte své systému v aktuálním stavu

Programy schvalování opravných aktualizací by měly zahrnovat pravidla, procesy a postupy, které přispívají k zajišťování bezpečnosti, spolehlivosti a provozní integrity průmyslových řídicích systémů a jejich součástí. Společnost Microsoft vydává řadu bezpečnostních aktualizací, aktualizací operačního systému a dalších softwarových aktualizací s cílem zvyšovat úroveň zabezpečení. Určité aktualizace, které společnost Microsoft vydává, schvalujeme pro software, který ovlivňuje naše výrobky. Rovněž vybízíme k trvalému plánování a investování v průběhu celého vývojového životního cyklu. Toto plánování vám pomůže přecházet k novějším výrobkům a technologiím v době, kdy končí podpora a dostupnost stávajících produktů nebo kdy produkty dosáhnou konce své užitečné životnosti.


Referenční architektury průmyslového zabezpečení

Úvahy o návrhu zabezpečení průmyslových sítí automatizace

Se společností Cisco® jsme spolupracovali na vyvinutí architektury konvergované celozávodní sítě Ethernet (CPwE), abychom poskytli možnosti vzdělávání, pokyny pro návrhy a nejlepší postupy. Tyto dokumenty poskytují úvahy o návrhu a nasazení holistických zásad hloubkového přístupu k zabezpečení, které pomáhají zabezpečit síťové výrobní prostředky. Využijte specifické navrhované úvahy k zabezpečení návrhu a nasazení průmyslové demilitarizované zóny (IDMZ). Identifikační algoritmus Cisco (ISE) můžete využít v architektuře průmyslové automatizace v celém výrobním závodě.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.