Loading

Služby v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti

Řešení pro průmyslovou kybernetickou bezpečnost

Main Image

S větším rozsahem konektivity je spojeno zvýšené riziko bezpečnostních hrozeb. Tyto hrozby mohou nabývat mnoha podob, od úmyslných hackerských útoků až po chyby vzniklé jednáním s dobrým úmyslem. Události odehrávající se v oblasti kybernetické bezpečnosti mohou mít dopad na dostupnost sítě a rovněž mohou způsobovat přerušení provozu a zastavení výroby. Potřebujete mít po svém boku tým důvěryhodných odborníků, který bude zajišťovat vynikající úroveň ochrany proti bezpečnostním hrozbám – pouze tak můžete pokračovat v zavádění inovací a v úspěšném rozvíjení svého podniku. Naše služby v oblasti průmyslového zabezpečení mohou přispívat ke zvyšování úrovně bezpečnosti vaší infrastruktury, k ochraně vašich základních prostředků a k udržování dostupnosti sítí.


Kybernetická bezpečnost: Osvojte si proaktivní přístup

Služby, které vám pomohou před výskytem události, během něho i po něm

Hledáte způsob, jak zvýšit svoji úroveň zabezpečení? Můžeme vám pomoci osvojit si proaktivnější přístup k oblasti kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím komplexních služeb, u kterých se můžete s důvěrou spolehnout na to, že ochrání váš majetek. Náš přístup zahrnuje řešení IT a OT, která pokrývají celou souvislou řadu možných útoků – před výskytem události, během něho i po něm.

Můžeme vám pomoci při udržování vaší infrastruktury v bezpečném a efektivně fungujícím provozním stavu – od posouzení úrovně zabezpečení a soustavného sledování základních prostředků, které poskytuje zlepšený přehled o vašich připojených výrobních provozech až po detekci hrozeb a plánování opatření umožňujících reagovat na tyto hrozby a obnovovat původní stav.

  • Získejte schopnost rozpoznávat rozhodující základní prostředky a související rizika a zajišťovat ochranu před potenciálními hrozbami, než tyto skutečně nastanou
  • Zjišťujte existenci hrozeb v reálném čase
  • Mějte připravený plán reagování a obnovy pro případ, že by se hrozba naplnila

Identifikovat a chránit

Posuzování úrovně zabezpečení: Rozpoznávejte své rizikové oblasti

Prvním krokem, který musíte učinit, je zjištění aktuálního stavu vašich provozů, který určuje dosaženou úroveň zabezpečení. Riziko není nikdy možno zcela vyloučit, my vám však pomůžeme stanovit snesitelnou úroveň rizika pro vaše provozní prostředí. Tento postup zahrnuje seznámení se s dosavadní úrovní zabezpečení vašeho softwaru, vašich sítí a řídicích systémů, s vámi uplatňovanými pravidly a postupy a s chováním vašich zaměstnanců.

Díky odborným znalostem zásad IT i oblasti průmyslové automatizace je náš zkušený tým schopen rozpoznat riziko související s kybernetickou bezpečností, které hrozí vašim průmyslovým základním prostředkům.

Chraňte se proti hrozbám

Po vyhodnocení aktuálního stavu zabezpečení a rozpoznání rizik je zapotřebí zajistit ochranu vašich provozů proti nepřebernému množství hrozeb. Náš prověřený tým, který poskytuje služby v oblasti průmyslového zabezpečení, vám může pomoci při zajištění ochrany vašich průmyslových řídicích systémů za použití hloubkového obranného přístupu k problematice zabezpečení.

Při zavádění ochranných opatření, jakými jsou ověřování oprávnění, kontrola přístupu, zabezpečení dat a správa opravných aktualizací, využíváme nejnovější poznatky o oboru bezpečnostních technologií. Námi zaváděné řešení jsou ve shodě s aktuálně platnými normami, včetně norem NERC CIP, NIST 800-53 a NIST 800-82. Tato opatření vám mohou pomoci při řízení rizik a při zajišťování ochrany informací, které pro váš podnik mají rozhodující význam – díky tomu se budete moci zaměřit pouze na skutečný předmět své podnikatelské činnosti.


Zjišťujte hrozby

Soustavně sledujte rizika a zjišťujte hrozby, které se týkají vaší průmyslové sítě

I když je zaveden účinný program zabezpečení, ochrana vašich průmyslových sítí před kybernetickými hrozbami vyžaduje neustálou ostražitost. Naše služby v oblasti zjišťování hrozeb vám usnadní sledování a zjišťování těchto stále složitějších hrozeb. Úzce spolupracujeme se společností Claroty, která je předním poskytovatelem softwaru pro sledování OT a zjišťování hrozeb, díky čemuž jsme schopni poskytovat ucelená řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Tyto služby zahrnují rozpoznávání normálního chování sítí a následné používání našich monitorovacích funkcí k zjišťování činnosti, která není ve shodě s očekávaným vzorcem nebo s očekávanou výchozí úrovní, a k upozorňování na výskyt takové činnosti. Dokážeme vám pomoci rychleji rozpoznávat činnosti, které mohou představovat riziko pro váš systém, a to dokonce ještě dříve, než nastanou.

Integrujeme průmyslový bezpečnostní software pocházející od poskytovatelů, kteří jsou obeznámeni s provozními funkcemi obsaženými v průmyslových protokolech, a můžeme poskytovat pomoc při zabezpečování a optimalizaci vaší průmyslové řídicí sítě. Tyto služby vám poskytují přehled napříč všemi úrovněmi prostředí OT. To znamená nejen zjišťování hrozeb, nýbrž také sledování vašich provozních prostředků v reálném čase a důkladnou kontrolu sítí, ke kterým jsou tyto prostředky připojeny.


Reagovat a obnovit
Vypracujte plán opatření pro reakce na události a obnovování výroby

Vyskytne-li se událost související s narušením zabezpečení, je rozhodující, abyste byli schopni rychle reagovat a zaměřit se na odvrácení hrozby. Na základě odborných znalostí našeho týmu poskytujícího služby související se zabezpečením průmyslových sítí vám pomůžeme vypracovat plán opatření, který bude využívat osvědčené způsoby omezování rozsahu mimořádných událostí a minimalizace způsobených škod. Jsme zde také proto, abychom vám poskytovali podporu po celou dobu přijímání takových opatření.

Vaší nejvyšší prioritou po vzniku prostoje způsobeného událostí související s narušením zabezpečení bude co nejrychlejší obnovení výroby a spouštění provozu. Naše služby v oblasti zálohování a obnovy dat zahrnují pořizování záznamů o vašich výrobních postupech a ukládání dat aplikací téměř v reálném čase, čímž vám umožňují rychlé obnovování výroby a návrat do stavu před jejím přerušením. Po obnovení systémů provádí náš tým, který zajišťuje poskytování služeb v oblasti průmyslového zabezpečení, také prošetřování příslušné mimořádné události, aby případně zjistil hlavní příčiny a mohl navrhnout opatření k posílení odolnosti vašich provozů.

Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás