Loading

Průmyslová kybernetická bezpečnost

Řešení zabezpečení od továren až po obchod

Main Image

Nabízíme průmyslové zabezpečení a řešení s komplexním přístupem, který zahrnuje více než jenom zabezpečení sítí. Chráníme neporušenost a dostupnost vašich složitých automatizačních řešení. Naše služby v oblasti průmyslového zabezpečení vám pomohou účinně posuzovat, implementovat a udržovat zabezpečení ICS v provozech. Uvádíme v činnost transformační technologie, které jsou založeny na konektivitě realizované na podnikové úrovni. Podmínky a způsoby zabezpečení se neustále mění, a proto potřebujete partnera, který vám pomůže vypořádat se s nepřetržitě se vyvíjejícím rizikem. Pro dosažení potřebného účinku bude potřebný partner, kterému můžete důvěřovat a jehož přístup bude transparentní.Sestavte účinněji zabezpečený průmyslový řídicí systém

Zvládejte hrozby prostřednictvím komplexního přístupu k zabezpečení

Plně připojený podnik vyžaduje komplexní přístup k oblasti průmyslového zabezpečení. Tento přístup zahrnuje pravidla a postupy, které jsou zaměřené na rizika související s osobami, procesy a technologiemi. Správa složitého, propojeného systému však představuje náročný úkol. Rozhodující význam má znalost potenciálních rizik a začleňování zabezpečení do systémů průmyslové automatizace a řízení procesů od samotného počátku.

Průmyslové základní prostředky vyžadují takový přístup k zabezpečení, který zajistí hloubkovou ochranu a který bude zaměřen jak na vnitřní, tak i na vnější bezpečnostní hrozby. Architektura zabezpečení poskytujícího hloubkovou ochranu je založena na předpokladu, že napaden a překonán může být kterýkoli jednotlivý bod ochrany. Tento přístup využívá fyzickou, elektronickou a procedurální obrannou vrstvu a aktivuje příslušné kontrolní mechanismy, které jsou zaměřeny na různé druhy rizik.

Můžeme vám pomoci zvládnout potenciální rizika a sestavit účinněji zabezpečený průmyslový řídicí systém, který bude vyhovovat vašim potřebám. Máme jedinečné schopnosti a odborné znalosti, které jsou zaměřeny na potřeby vznikající v oblasti průmyslového zabezpečení, na snižování rizik a na umožnění dosahování maximálního provozního vytížení řídicích systémů.


Standardy a zapojení výzkumu

Trvalé zdokonalování prostřednictvím vzájemné spolupráce

Spolupracujeme se svými partnery a s výzkumnými institucemi při vývoji odolných, účinněji zabezpečených výrobků určených pro průmyslová prostředí. Pro potvrzení, že naše výrobky vyhovují těmto požadavkům, bylo naše řešení Security Development Lifecycle certifikováno podle normy ISA/IEC 62443-4-1. Spolupracujeme také s organizacemi, které poskytují pomoc při řešení bezpečnostních hrozeb na národní úrovni a mezi které patří například organizace ICS-CERT, abychom zajistili informovanost širšího společenství o rozpoznaných zranitelných místech.

Zobrazit dokument CS Management Certificate (ISA/IEC 62443)

Provádějte posuzování své úrovně zabezpečení
Seznamte se s bezpečnostními hrozbami a se způsoby, jak tyto hrozby zmírňovat

Tento nástroj, který je určen k posuzování úrovně zabezpečení, můžete používat ke srovnávacímu testování své aktuální úrovně rizika související s realizovaným průmyslovým zabezpečením. Můžete provádět porovnávání svého podniku s dalšími organizacemi ve svém průmyslovém odvětví a postupně se seznamovat se způsoby zmírňování potenciálních bezpečnostních rizik.

Provádějte posuzování úrovně rizika související s aktuální úrovní zabezpečení

Důvěryhodné a transparentní

Zvyšování úrovně zabezpečení výrobků a partnerská spolupráce se zákazníky v oblasti řízení rizik

K problematice zabezpečení našich výrobků a zákazníků přistupujeme s veškerou vážností. Jsou-li zjištěna zranitelná místa, která snižují úroveň zabezpečení, zahajuje tým Rockwell Automation Product Security Incident Response Team (RA PSIRT) proces zaměřený na odstranění těchto zranitelných míst. Tento proces je v souladu s požadavky norem IEC 29147 Odhalení zranitelností a ISO/IEC 30111 Postupy zacházení se zranitelnostmi. Tým RA PSIRT v rámci své vysoce účinné podpory zodpovědných postupů odhalování aktivně spolupracuje s externími výzkumnými organizacemi při identifikaci oznamovaných zranitelných míst a při hledání řešení v ověřených případech. Po zajištění dostupnosti účinných zmírňujících opatření se pak tým podílí na vypracování upozornění na existenci zranitelného místa a koordinuje zveřejňování těchto upozornění. Tato poradenská činnost zahrnuje spolupráci jak s výzkumnými organizacemi, tak i s organizacemi poskytujícími pomoc při řešení bezpečnostních hrozeb na národní úrovni (například ICS-CERT), které nám pomáhají oslovovat širší průmyslové společenství.

Náš důvěryhodný a transparentní model je založen na úsilí podporovat povědomí o nezbytnosti zabezpečení v různých průmyslových odvětvích. Nabádá zákazníky k tomu, aby se snažili přijímat informovaná rozhodnutí o krocích, které jsou potřebné k dosahování lepší úrovně zabezpečení.

Certifikát dodavatele výrobků podle normy ISA/IEC 62443-4-1 vydaný organizací TÜV Rheinland

Certifikát Cyber Security Management (ISA/IEC 62443-4-1) zvyšuje význam požadavků na vývoj zabezpečených výrobků prostřednictvím začleňování řešení Security Development Lifecycle do našich konstrukčních postupů.

Zobrazit certifikát podle normy ISA/IEC 62443-4-1

Certifikát podle normy ISA/IEC 62443-4-1 vydaný organizací TÜV Rheinland pro řadu ControlLogix 5580

Nedávno zdokonalená řídicí jednotka Allen-Bradley ControlLogix 5580 je první řídicí jednotkou na světe, která byla organizací TÜV Rheinland certifikována jako vyhovující požadavkům nejpřísnější normy týkající se zabezpečení řídicích systémů, ISA/IEC 62443-4-2. Tato norma definuje technické požadavky na zabezpečení průmyslových automatizačních a řídicích systémů a jejich součástí.

Zobrazit certifikát podle normy ISA/IEC 62443-4-2

Certifikát podle normy ISA/IEC 62443–2-4 vydaný organizací TÜV Rheinland a určený pro systémového integrátora

Společnost Rockwell Automation obdržela certifikaci (ISA/IEC 62443-2-4) jako poskytovatel služeb v oblasti integrace, navrhování a rozmísťování automatizačních řešení. Norma definuje bezpečnostní požadavky týkající se poskytovatelů služeb v oblastech automatizace a řízení.

Zobrazit certifikát podle normy ISA/IEC 62443-2-4

Máte obavy související se zabezpečením?

Se svými obavami nebo problémy souvisejícím s výrobky společnosti Rockwell Automation, které jsou začleněny v rozsáhlejších systémech, se na nás můžete obracet prostřednictvím adresy secure@ra.rockwell.com. Komunikujte s námi bezpečným způsobem pomocí našeho řešení PGP Public Key Block.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás