Loading

Preventivní údržba

Optimalizujte výkon svých strojů a zařízení

Preventivní údržba

Ne všechny společnosti mají zdroje potřebné pro zavedení a udržení programu průmyslové preventivní údržby, který by optimalizoval jejich provozní prostředí. V rámci naší servisní smlouvy poskytujeme služby preventivní údržby v celé továrně pro veškeré vaše stroje a zařízení.


Servisní smlouva pro preventivní údržbu

Snižte své celkové náklady na vlastnictví se smlouvou o údržbě

Naše inspekce plánované údržby jsou výsledkem vývoje a zlepšování během řady let zkušeností s údržbou automatizačních systémů. Dokážeme odhalit hrozící selhání systému a doporučit opravu nebo výměnu jen těch součástí systému, které jsou na konci své provozní životnosti. Tento přístup snižuje náklady, protože eliminuje nepotřebné opravy, ke kterým dochází ve většině programů preventivní údržby vycházejících z časových rozvrhů.

Podporované úkony a produkty

S čím vám pomůžeme:

  • identifikace a řešení problémů s kompatibilitou a součinností systémů, zásobami náhradních dílů, oznámeními k produktům, opravami a upgrady;
  • kompletní dokumentace inspekcí a doporučení.

Mezi podporované produkty patří disky, programovatelné logické řídicí systémy, systémy řízení pohybu, elektronické obslužné rozhraní, kvalita napájení, sítě a software – pro samostatné i procesní systémy. Ke každému zařízení zahrnutému do smlouvy je poskytován plný záruční servis.

Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás