Loading

Servisní služby v terénu

Technické znalosti, které vám pomohou, když je nejvíc potřebujete

Servisní služby v terénu

Naše celosvětová síť terénních servisních techniků dokáže zajistit servis produktů Allen-Bradley i jiných značek. Máme odborné technické znalosti, které vám pomohou zvýšit dobu v provozu a optimalizovat výkon po celou dobu životnosti zařízení a nabízíme služby od pohotovostních zásahů po projekty modernizace.


Technická podpora přizpůsobená na míru vašim potřebám

Služby poskytujeme u zákazníka nebo vzdáleně a účtujeme skutečný čas

Máme globální síť terénních techniků proškolených v továrním prostředí, která vám zajistí podporu přímo na místě nebo vzdáleně, kdykoli to budete potřebovat. Tito technici mají dovednosti odpovídající vaší aplikaci a pomohou vám s odstraňováním potíží a řešením prostojů, problémů postihujících kritické provozy a dalšími záležitostmi, které se týkají automatizace. Terénní služby jsou účtovány dle využitého času a materiálu a jejich součástí je:

 • Nonstop podpora při poruchách
 • Podpora uvedení provozu, speciální projekty a podpora při maximálním pracovním zatížení
 • Řešení problémů s produkcí
 • Technická podpora při údržbě
 • Můžete si předem objednat určitý časový blok výjezdové služby. Servisní služby potom budete moci využívat, kdykoli to budete potřebovat.
Podívejte se, jak dokážeme podporovat projekty modernizace

Technici působící na pracovišti zákazníka pomáhají s údržbou

Vysoce kvalitní technické poradenství pomůže omezit neplánované prostoje

Když doplníte svou pracovní sílu našimi terénními techniky proškolenými v továrním prostředí, můžete se soustředit na své hlavní dovednosti, a my se postaráme o zlepšení produktivity.

Profesionálové společnosti Rockwell Automation pro oblast servisních služeb v terénu jsou k dispozici jako integrovaný zdroj přímo v provozu, kde poskytují vyhrazenou technickou podporu a služby údržby. Ovládají nejnovější technologie a normy a mohou doplnit dovednosti vašich stávajících pracovníků a pomoci vám tak zvýšit efektivitu provozu a zlepšit výkon výroby a kvalitu produktů.

Zákazníci z celé řady odvětví, kteří využívají naše techniky na pracovišti, uvádějí, že jen v prvním roce došlo k poklesu prostojů o 50 až 95 %. Zákazníci, kteří si zvolili kompletní program, dosáhli 5% až 7% zvýšení výrobní kapacity.

Naši zkušení certifikovaní pracovníci zastanou širokou řadu služeb prediktivní, preventivní a reaktivní podpory, v závislosti na vašich potřebách. Můžeme vám pomoci:

 • Zlepšit produktivitu prostřednictvím auditů, hodnocení a akčních plánů
 • Zlepšit výkon strojů a výroby
 • Prodloužit životnost zařízení
 • Omezit plánované i neplánované odstávky a zkrátit čas odezvy na poruchy zařízení
 • Zlepšit dovednosti obsluhy strojů a interní schopnosti řešení potíží
 • Koordinovat související služby, jako je školení, bezpečnostní služby, programy správy majetku a další
Co říkají naši zákazníci
„Technik z Rockwell Automation odpovídá za neustálé zlepšování v našem závodu. Je to odborník na danou problematiku a radí nám s potřebnými změnami a upgrady, které nám pomohou zvýšit produktivitu.“

Manažer závodu výrobce válcované oceli

Podpora při uvádění do provozu v souladu s vašimi nároky na výrobu

Hladší uvádění do provozu se službou Your Drive nebo Drive System

Naši zkušení servisní technici vám pomohou zlepšit provoz zařízení a snížit riziko problémů s výkonem a předčasného selhání zařízení. Náš standardizovaný proces je zárukou, že budou splněna všechna potřebná kritéria v oblasti elektrického zapojení, mechanických vlastností a životního prostředí. Kromě toho ověřujeme, že byly provedeny všechny potřebné kroky pro řádný provoz zařízení.

Běžně prováděné úkony při uvedení do provozu:

 • Fyzická kontrola a ověření řádné instalace měniče a motoru před zahájením napájení
 • Ověření externích řídicích vodičů
 • Ověření kabeláže měniče k motoru, síťovému napájení a případně oddělovacímu transformátoru
 • Kontroly zemnění vstupního vedení a výstupu měniče
 • Použití napětí, kontrola, kalibrace a testování měniče dle příslušné aplikace
 • Úprava provozních parametrů v rámci limitů měniče a motoru na hodnoty vhodné pro danou aplikaci
 • Provoz měniče v celém rozsahu rychlostí pro ověření řádného výkonu
 • Nahrání síťových parametrů v měniči
 • Dokumentace údajů z továrního štítku měniče a motoru, aplikačních informací, nastavení měniče a provozních parametrů

Na měniče uvedené do provozu společností Rockwell Automation se vztahuje rozšířená záruka – až dva roky od data uvedení do provozu a maximálně 30 měsíců od data výroby.

Chcete si promluvit s poradcem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás