Loading

Podpora k produktům a aplikacím

Minimalizace rizika prostojů díky službám průmyslové podpory

Main Image

Pokud dojde k odstávce zařízení, jak jste připraveni na rychlé obnovení provozu? Většina společností potřebuje určitou externí pomoc, obzvlášť když čelí stále většímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků, riziku zastarání a komplexitě provozů. Naše služby průmyslové podpory poslouží jako společný zdroj techniků s vysokou odborností a náhradních dílů, kdykoli je budete potřebovat.


Produktová a aplikační podpora během celého životního cyklu

Díky flexibilní průmyslové podpoře maximalizujete produktivitu a nemusíte si dělat starosti

Naše služby produktové a aplikační podpory pokryjí celý životní cyklus vašich automatizačních systémů. Při spolupráci s námi si můžete vybrat z hospodárných škálovatelných nabídek, jejichž úroveň podpory a hodnota odpovídá vašim potřebám. Tyto nabídky přispějí k rychlejšímu obnovení provozu, přinesou cenově výhodnou podporu mimo pracovní dobu, nižší náklady na údržbu a lepší přehled o zastarávání aktiv.


Podpora na vyžádání

Služby podpory na vyžádání vám umožní řešit největší problémy nebo odstranit kvalifikační mezery

Někdy potřebujete podporu v menším rozsahu, jen když je zrovna zapotřebí. Naše služby podpory na vyžádání si můžete vybrat podle konkrétních potřeb a využívat je, jen když budou zrovna zapotřebí.

Podpora TechConnect℠ vám zprostředkuje kontakt s kvalifikovanými techniky podpory, kteří vyřeší vaše problémy. Můžeme k vám poslat techniky, kteří pomohou s řešením potíží nebo údržbou v rámci výjezdního servisu. Naše služby repasování mohou vrátit vaše zařízení zpět do původního provozního stavu. A školení vám pomohou k lepší údržbě zařízení.


Integrovaná podpora

Využívejte služby při každodenním provozu a udržte si produktivitu

Externí podpora může být obzvláště efektivní, když spolupracuje s vašimi pracovníky. Naše integrovaná podpora se hladce zapojí do vašeho každodenního provozu a pomůže tak zkracovat prostoje a předcházet jim. Podporu lze využívat vzdáleně i na místě a je přizpůsobena vašim potřebám.

Naše služby zahrnují správu dílů, abyste měli jistotu, že budete mít k dispozici díly, které potřebujete. Integrovaná podpora Assurance™ Integrated Support vám pomůže s pohotovostními službami. Nabídne například techniky vzdálené podpory, dodání náhradních dílů a technické služby na pracovišti.

Podpora Assurance Integrated Support vám zajistí potřebného technika i díly přímo na pracovišti, aniž by vám to narušilo rozpočet. Minimalizujte dopady prostojů a obnovte provoz rychleji.

Spravovaná podpora

Ucelené spravované služby OT, které podporují klíčové provozní výstupy

Co kdybyste se nemuseli bát neplánovaných prostojů, disponovali zdroji potřebnými pro navýšení rozsahu a měli jistotu, že se váš závod dokáže přizpůsobit blížícím se technologickým změnám? Naše nabídka spravovaných služeb OT se soustředí na vybrané služby, z nichž si můžete snadno vytvořit balíček a získat tak lepší hodnotu a podpořit škálovatelné výstupy.

Nabídka spravovaných služeb v sobě spojuje zásadní součásti podpory, jako jsou odborné znalosti, technologie, vzdálené připojení a monitorování. Díky vzdálené správě, kterou toto portfolio nabízí, můžete překonat běžné provozní komplikace, od nedostatečné kvalifikace po konvergenci IT/OT a kybernetickou bezpečnost. Chceme vám pomoci dostat se ze stavu pasivní reakce na problémy do stavu plně spravovaného a produktivního provozu. Chcete svůj závod připravit na budoucnost?

Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás