Loading

Přechod z procesoru SLC 500 na CompactLogix 5380

Usnadněte si cestu flexibilními možnostmi

Main Image

Co kdybyste mohli zlepšit výkon systému, kapacitu, produktivitu a zabezpečení a přizpůsobit se tak rostoucím nárokům chytrých výrobních strojů a zařízení? Abyste dokázali udržet krok s měnícími se požadavky na trhu, musíte mít řešení migrace, které dokáže snížit riziko používání staršího vybavení a zajistit vyšší produktivitu. Takto vám můžeme pomoci s přechodem z procesoru SLC™ 500 na CompactLogix™ 5380 a systém V/V Compact 5000™.


Zdroje, které vám pomohou s přechodem

Je čas vykročit směrem k novější technologii. Přechod z řídicího systému SLC 500 je součástí proaktivního plánu modernizace, který pro vás máme přichystaný. Podívejte se, jak modernizací starších automatizačních systémů můžete optimalizovat produktivitu a udržet si náskok v dnešním náročném tržním prostředí.

K dispozici je množství zdrojů, které vám mohou s přechodem na jiný systém pomoci, přičemž vy máte několik volitelných možností pro vyvinutí proaktivního plánu životního cyklu. Můžete se rozhodnout pro spolupráci se spolehlivým partnerem, jako je Rockwell Automation, systémovým integrátorem / poskytovatelem řešení, nebo provést přechod vlastními silami. Nabízíme úplné portfolio služeb modernizace a migrace a nástrojů pro usnadnění procesu.


Reduce Risk, Conversion Time, and Labor Costs

Our SLC to CompactLogix control system migration is an easy, fast and cost-effective option for you. Improve your migration plan with the Integrated Architecture® Builder tool. The 1492 Wiring I/O System allows I/O conversion without removing existing field wiring connection. Contact your local sales office or distributor to discover how you can ease your migration to selected CompactLogix™ controllers.

Snižte riziko, čas konverze a náklady na pracovní sílu

Náš přechod z řídicího systému SLC na CompactLogix představuje snadnou, rychlou a finančně výhodnou možnost. Zlepšete svůj plán přechodu pomocí nástroje Integrated Architecture® Builder. Systém pro připojování vstupů/výstupů 1492 umožňuje provést konverzi bez odstranění stávajících připojení.

Kontaktujte nejbližší pobočku nebo distributora a zjistěte, jak můžete usnadnit přechod na vybrané procesory CompactLogix™.


Achieve Smart Manufacturing with CompactLogix 5380 Controllers

Zahajte chytrou výrobu s procesory CompactLogix 5380

Když přejdete na náš řídicí systém CompactLogix 5380, získáte následující výhody:

  • Vyšší flexibilita s integrovaným řízením pohybů přes EtherNet/IP
  • Vyšší produktivita a výkonnost, rozšířená kapacita a lepší zabezpečení
  • Maximalizovaná návratnost stávajících aktiv díky lepšímu řízení a přístupu k diagnostice v reálném čase
  • Jedno společné prostředí pro vývoj, které umožňuje optimalizovat produktivitu a snížit dobu pro uvedení do provozu

Přechod svépomocí

Nabízíme řadu zdrojů, které vám usnadní přechod ze stárnoucích systémů svépomocí:

  • Snadné aplikace pro výběr hardwaru a konverzi
  • Nástroje pro automatizovanou konverzi softwarového kódu
  • Systémy pro konverzi řídicích systémů a připojování vstupů/výstupů
  • Moduly síťového rozhraní

Přizpůsobená modernizace

Koncoví uživatelé s velkými, komplexními instalacemi mohou lépe využít výhody plynoucí ze sloučení informačních a provozních technologií do platformy Connected Enterprise. Naše služby pro konverzi a přechod na jiný systém vám mohou pomoci na základě individuální nabídky modernizačního postupu.

Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás