Loading

Služby modernizace

Od služeb konverze po přizpůsobená řešení modernizace

Služby modernizace

Modernizace může váš podnik od základu proměnit. Přechodem na nejnovější řídicí a informační systémy můžete naplno využít své informace a připravit provoz na budoucnost. Modernizace dokáže navíc vyřešit vaše nejpalčivější dnešní problémy, od zastarávání zařízení přes problémy s bezpečností po obměnu pracovníků.


Vyberte si pro svůj projekt správného partnera

Modernizace systémů se může zdát riskantní. Pro hladký přechod potřebujete partnera, který rozumí vašemu oboru a připraví plán, který umožní naplnit vaše cíle. Jako největší světová společnost zaměřená na obor průmyslové automatizace a průmyslové informační techniky jsme právě my tím partnerem, na kterého se můžete obrátit s následujícími záležitostmi:

 • Dlouhodobé prokazatelné zkušenosti s poskytováním podpory v rámci celého životního cyklu
 • Globální přítomnost, pobočky ve více než 80 zemích po celém světě
 • Přední pozice na trhu chytré výroby a strategie pro průmyslový internet věcí
 • Zkušenosti s asistencí v oblasti optimalizace celých továrních provozů, zvyšování výkonnosti u výrobců strojů a dosahování trvale udržitelné výroby v širokém rozsahu průmyslových oborů
 • Hustá síť partnerů s jejich specialisty na jednotlivé produkty, technologie a aplikace a s jejich distribučními kanály, které napomohou k vytvoření kompletního řešení

Dokážeme zhodnotit, naplánovat a realizovat váš projekt modernizace automatizačních systémů. Nejprve provedeme hodnocení stávajícího hardwaru a softwaru (Installed Base Evaluation) na všech příslušných pracovištích. Díky tomu dokážeme odhalit rizika a konkrétní příležitosti ke zlepšení rychlosti, kvality a flexibility. Můžeme vám také pomoci s realizací modernizačního projektu přístupem, který upřednostňujete, například během plánované odstávky nebo v rámci postupného přechodu. Modulární automatizace spojená se zpětnou kompatibilitou umožňuje udržet si produktivitu při upgradu jednotlivých součástí automatizačního systému.

Související nástroje a služby


Služby konverze

Plán přechodu pro vaše stárnoucí systémy

Když zařízení začíná stárnout a ztrácet spolehlivost, jeho údržba se prodražuje. Musíte se rozhodnout, jestli stávající systém opravit, vyměnit, nebo přejít na novější platformu s rozšířenými funkcemi.

Naše služby konverze a přechodu vám pomohou posoudit možnosti, jak naložit se starším zařízením. Pomůžeme vám navrhnout a realizovat ideální strategii přechodu pro vaše zařízení, od řízení projektu po uvádění do provozu. Za pevně stanovenou cenu získáte kompletní modernizované řešení včetně hardwaru, softwaru, technických činností souvisejících s konverzí a služby podpory při uvádění do provozu.

Nabízíme následující služby:

 • Modernizace vašeho uživatelského rozhraní pomocí současných technologií (1:1)
 • Výměna vašeho střídavého nebo stejnosměrného měniče za současnou technologii (1:1)
 • Výměna staršího procesoru za současnou technologii (1:1)
 • Aktualizace automatizačního softwaru a komunikačních technologií / HMI
 • Konverze analogového měniče na digitální
 • Zavedení nebo konverze sítě pro vaše automatizační zdroje

Řešení přizpůsobené modernizace

Ať se jedná o jakýkoli průmyslový obor nebo proces, chápeme, že vaším cílem je ziskový, bezpečný a udržitelný provoz. Jako váš partner vám můžeme nabídnout zkušenosti s různými obory a technologiemi, s jejichž využitím vám pomůžeme překonat jedinečné výzvy a dosáhnout stanovených cílů. Náš tým globálních řešení rozumí vašim požadavkům a využívá našich bohatých interních znalostí i zdrojů našich partnerů. Díky těmto odborným znalostem přinášíme opakovatelná, škálovatelná a udržitelná řešení přizpůsobená vašim konkrétním výzvám.

Naše služby modernizace vám pomohou začlenit nové technologie takovou rychlostí, která vám bude vyhovovat. Tato řešení jsou navržena tak, aby minimalizovala prostoje, maximalizovala provozní úspěšnost a snížila riziko spojené s údržbou staršího zařízení. A co je nejdůležitější, služby modernizace přinášejí úspory nákladů skrz celý životní cyklus systému.

Naši zákazníci mají největší úspěchy, když provedou průzkum klientské technické přípravy a konstrukce (FEED). FEED nepřináší jen odhad nákladů, ale zahrnuje také rozsah projektu, rozpočet, celkové náklady na vlastnictví, harmonogram implementace a hodnocení rizik.


Smlouva ke službám modernizace

Přístup postupného přechodu, který je v souladu s vaším rozpočtem

Pokud máte instalován velký počet starších zařízení, ale chybí vám rozpočet na jejich upgrade, nabízíme smlouvu ke službám modernizace. Tato možnost pomáhá minimalizovat riziko provozu stárnoucích automatizačních systémů a umožňuje přejít na nejnovější technologie ve stanoveném časovém harmonogramu. Díky postupnému přechodu můžete minimalizovat a plánovat odstávky. Smlouva zahrnuje podporu, modernizaci a správu programu za pevný poplatek.

Chcete si promluvit s poradcem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás