Loading

Hodnocení stávajícího zařízení (Installed Base Evaluation)

Získejte přehled o stavu svých průmyslových základních prostředků ve všech závodech

Main Image

Jste si jisti, že máte přístup k důležitým náhradním dílům a znáte riziko zastarávání zařízení? Nejlepším způsobem, jak zlepšit procesy údržby, oprav a provozu (MRO), je začít důkladným pochopením toho, v jakém životním cyklu produktu se dnes nacházíte. Nástroj Installed Base Evaluation™ (služba IBE® service) umožňuje snadno získat a analyzovat zásadní informace o výkonu v zařízení a celém podniku. Nyní jste připraveni naplánovat budoucnost vašeho zařízení.


Potřebujete lepší strategii správy majetku?

Získejte komplexní analýzu svých strojů a zařízení v celém vašem podniku

Toužíte po lepším porozumění všem částem vašich procesů, které ve vašem podniku zajišťují důležité obchodní činnosti? Pokud znáte stav náhradních dílů a ukončeného vybavení, můžete vytvořit profil podnikového rizika, který zvýrazní nejvyšší riziko prostojů na každém pracovišti.

Služba Installed Base Evaluation využívá pro shromažďování těchto dat standardní metodiku a doručujeme vám praktické přehledy založené na statistikách v řádu několika týdnů.

Služba Installed Base Evaluation může pomoct podporovat celopodnikové iniciativy, například:

 • Identifikace vašich nejdůležitějších složek majetku
 • Snižování rizik zastarávání
 • Správa iniciativ podnikového skladu a náhradních dílů
 • Potvrzení, že všechna aktiva mají aktuální kusovníky

A pokud vám to nestačí, může služba Enterprise Installed Base Evaluation zahrnovat hodnocení vícero pracovišť pro vaše fyzická aktiva nebo software. Službu Enterprise IBE lze přizpůsobit na základě faktorů, jako jsou nejohroženější místa a nejohroženější stroje, nebo ji lze zaměřit na konkrétní obchodní jednotky napříč několika podniky.


Začněte u svých fyzických aktiv

Služba hodnocení stávajícího zařízení poskytuje užitečné informace

Naše služba IBE provádí důkladnou analýzu vašich kritických aktiv a zařízení a jejich stavu, abyste mohli přijímat rozhodnutí na základě dat, pokud jde o jejich podporu a správu zastaralého vybavení.

Služba hodnocení stávajícího zařízení vám může pomoci:

 • Snížit náklady prostřednictvím identifikace a eliminace přebytečných zásob, což může pomoci zlepšit návratnost čistých aktiv (RONA);
 • Zvýšit dobu provozuschopnosti ověřením, zda máte k dispozici důležité náhradní díly pro podporu výroby a údržby;
 • Identifikovat a zmírnit rizika spojená s podporou zastaralých zařízení;
 • Aktualizovat zařízení nebo přidat novou výrobní linku, kdy budete přesně vědět, jak to ovlivní vaše stávající zařízení;

Činit lepší rozhodnutí se službou My Equipment;

Kontrolovat, analyzovat a vyhodnocovat data na základě vašeho stávajícího zařízení.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co by vás mohlo při podnikání zaskočit? Služba My Equipment vám pomůže naplánovat budoucnost pomocí digitálního zpracování inventáře vašeho průmyslového majetku. Díky propracovanému zpracování řídicího panelu, který vám poskytne lepší přístup k informacím o vašem produkčním prostředí, usnadňuje služba My Equipment spolupráci a podporuje vylepšené rozhodovací procesy v celém týmu. Díky vylepšené analytice týkající se rizika zastarávání a skladových zásob vám služba My Equipment může pomoct snížit náklady a prodloužit dobu provozu tím, že zajistí, že budete mít k dispozici důležité náhradní díly pro podporu výroby a údržby.

Přihlaste se nebo si vytvořte účet My Equipment Login or Create a My Equipment Account

Porozumějte vašemu softwaru

Poznejte svá IT aktiva a migrační riziko

Vyhodnocení inventáře softwaru identifikuje rizika IT hardwaru, softwarových aktiv, verzí a potenciální riziko migrace. Shromažďujeme informace a poskytujeme podrobnou analýzu softwaru společností Rockwell Automation a Microsoft.

Naše hodnocení poskytuje základní inventář, který vám pomůže podniknout kroky na základě zjištěných rizik a úsporných příležitostí při přípravě na modernizaci vašeho zařízení pro průmyslovou automatizaci. Můžete identifikovat příležitosti k eliminaci nepoužívaného softwaru a migraci na souběžné licence. Kromě toho můžeme určit, zda hardware a odpovídající operační systém mohou podporovat konkrétní aktualizaci softwaru, aby se tak zabránilo potenciální nekompatibilitě.

Nástroj Vyhodnocení inventáře softwaru vám může pomoci:

 • Zdokumentovat veškerý nainstalovaný software a IT aktiva
 • Zjistit, zda aktuální hardware operačního systému a automatizovaného zařízení bude podporovat aktualizace softwaru a určit požadavky na migraci
 • Zlepšit výkonnost tím, že sami určíte, které z vašich softwarových balíčků budou muset fungovat souběžně a které budou muset být založeny na licenci
 • Optimalizovat licencování a podporu
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás