Loading

Modernizace

Jak si udržet konkurenceschopnost na globálním trhu

Modernization

Globalizace klade vyšší nároky na inteligentní výrobu. Tyto iniciativy se opírají o moderní technologie, které zlepšují produktivitu a výkon vašich průmyslových činností. Jste připraveni proměnit tuto vizi v realitu?


Proč modernizovat?

Lepší výkonnost, větší flexibilita a informovanější rozhodnutí

Ospravedlnit riziko a výdaje na vylepšení řídicího systému je výzvou. Starší systémy fungují izolovaně a provoz zastaralých zařízení bývá nákladný. Zastarávání se však může zdát méně hrozivé než problémy související s vylepšováním výkonnosti. Díky inteligentní výrobě si to ale možná rozmyslíte.

Moderní technologie, výrazně přítomné ve strategiích průmyslového internetu věcí, dnes pomáhají progresivním výrobcům těžit z výhod inteligentní výroby. Aby společnosti splnily požadavky moderní výroby, musejí hledat nové technologie pro optimalizaci svých procesů a své zaměstnance vyzbrojit dovednostmi zajišťujícími vyšší výkon a efektivitu.

Zjistěte více o inteligentní výrobě a možnostech propojeného podniku

Kde začít?

Nejprve zkontrolujte své stávající výrobní zařízení a zaměřte se na svá největší rizika spojená se zastaráváním ve výrobě

Abyste pochopili vlastní rizika spojená se zastaráváním, začněte provedením analýzy životního cyklu vašeho vybavení, náhradních dílů a inventarizací softwaru. Důkladný přehled těchto informací vám pomůže stanovit priority vašich modernizačních potřeb a cílů. Můžeme vám pomoct ušetřit týdny nebo dokonce měsíce ve srovnání s interně prováděným procesem. Dokonce si můžete zobrazit digitální pohled na vyhodnocení vašeho stávajícího zařízení: Moje vybavení v rámci MyRockwell.com.


Vypracovat plán modernizace

Určit, kde můžete dosáhnout největšího dopadu

Pomůžeme vám identifikovat vaše nejdůležitější zařízení, vaše největší slabiny a vaše možnosti migrace. S našimi partnery vám pak můžeme pomoct implementovat plán, který odpovídá vašim aplikačním potřebám, rozpočtu a dlouhodobým cílům. Pro komplexní migraci DCS s kompletní nabídkou služeb využijte Řešení DCSNext od Maverick Technologies – Rockwell Automation Company. To zahrnuje důkladný rozfázovaný přístup, od plánování po provedení a trvalou podporu.


Uskutečněte svůj modernizační projekt

Postupujte tempem, které vyhovuje vašim potřebám

Ať už se rozhodnete migrovat najednou nebo ve fázích, máme k dispozici nástroje a zkušenosti, které vás provedou celým procesem. Pomůžeme vám zajistit nejvyšší možnou návratnost vašich investic do automatizace od kompletních vlastních řešení přes předem nakonfigurované modernizační balíčky až po „nástroje pro kutily“.

Naši vyškolení a zkušení odborníci jsou připraveni zajistit:

  • Služby pro plánování modernizace
  • Podporu pro zastaralá zařízení
  • Spuštění a uvedení do provozu vaší migrované řídicí architektury

Migrace ze SLC 500 na řídicí systém CompactLogix 5380

Usnadněte si migraci flexibilními možnostmi

Abyste dokázali udržet krok s měnícími se požadavky na trhu, musíte mít taková řešení migrace, která dokážou snížit riziko používání staršího vybavení a zajistit vyšší produktivitu. Poskytujeme různé zdroje, které vám pomohou provést migraci ze SLC™ na řídicí systémy CompactLogix™. Ať už se rozhodnete spolupracovat s důvěryhodným partnerem nebo to budete chtít provést sami, nabízíme komplexní portfolio služeb a nástrojů pro modernizaci a migraci, které vám tento proces usnadní.

 


Migrace z PLC-5 na ControlLogix

Zvažte možnosti při plánování migrace

Již vám byla doručena oznámení o tom, že náš řídicí systém Allen-Bradley PLC-5® vstupuje do fáze konce životnosti. Nabízíme řadu zdrojů, které vám pomohou vylepšit vaše řadiče, s možnostmi, které vám pomohou vypracovat proaktivní plán životního cyklu, který bude vyhovovat vašim potřebám. Ať už se rozhodnete spolupracovat s důvěryhodným partnerem, nebo to budete chtít provést sami, nabízíme komplexní portfolio služeb a nástrojů pro modernizaci a migraci, které vám tento proces usnadní.


RSView32 na FactoryTalk View SE

Aktualizujte své rozhraní člověk-stroj (HMI) a vytvořte novou obchodní hodnotu

Zajímá vás, proč byste měli uvažovat o modernizaci rozhraní člověk-stroj (HMI)? Technologie je jako neustále se měnící krajina – vyvíjí se tak rychle, že může být těžké držet s ní krok. Využívání pokroku v komerčních technologiích a investice do produktů vám umožní využívat výhody mobility, virtualizace a dalších nových technologií. Chcete-li toho však využít, musíte opustit staré koncepty a přijmout nové. Zjistěte, jak vám migrace z RSView®32 na FactoryTalk® View Site Edition (SE) pomůže přijmout změny ve vašem vlastním prostředí a zajistit, že směřujete správným směrem.


Terénní služby úpravy středního napětí

Modernizujte provoz svého stávajícího zařízení se středním napětím

Modernizace v terénu může být nákladově efektivní alternativou k novým kapitálovým výdajům při zvažování možností navýšení výkonu a spolehlivosti zařízení se středním napětím. Možnosti modernizace v terénu se liší od jednoduchých změn hardwaru nebo softwaru až po složité rekonfigurace systému. Vylepšení vašeho stávajícího hardwaru nebo softwaru by mohlo zajistit přidanou funkčnost, která je vyžadována pro splnění požadavků nové aplikace.

Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás