Loading

Správa průmyslové energie

Automatizační a softwarová řešení pro zlepšení efektivity průmyslového využití energie

Main Image

Pomáháme výrobcům zefektivnit využití jejich energetických zdrojů díky komplexnímu přístupu k optimalizaci spotřeby energie v celém zařízení na základě řízení a informací. Tento přístup vám umožní snížit výrobní náklady a zvýšit zisky.


Systémy průmyslového řízení energie

Zlepšete efektivitu průmyslového využití energie a zvyšte produktivitu

Optimalizace průmyslových operací s cílem zvýšit energetickou účinnost může být výzva. Strategické řízení energie vám umožní získat kontrolu nad využitím vaší energie a snížit její spotřebu bez dopadu na výrobu nebo kvalitu výrobku.

Díky našim výrobkům a službám budou vaše zdroje energie připravené v reálném čase, vy tak definujete cílové oblasti optimalizace a zlepšíte efektivitu a ziskovost operací.


Optimalizujte vaše operace

Zvládněte výzvy v energetické oblasti a zvyšte ziskovost

Náklady na energie mají vliv na výsledný zisk a řízení energií jako strategického zdroje musí být aktivní. Pro informované energetické spotřebitele je důležité pochopení jejího využití. Pomůžeme vám řídit spotřebu energie takovým způsobem, který přinese významnou hodnotu vaší obchodní činnosti. Zaměřujeme se na faktory, které můžete kontrolovat v rámci vašich individuálních výrobních procesů.


Sledujte. Analyzujte. Řiďte.

Energetická inteligence pro výrobce

Naše řešení energetické inteligence pomohou získat více informací z energetických údajů. Můžete vzít energetické údaje a zasadit je do kontextu v rámci vašich organizačních nebo výrobních modelů. Můžete zvýšit hodnotu dat a tato data mohou lépe odpovídat vašim rozhodnutím přijímaným při kritické spotřebě energie. Můžete stanovit náklady na výrobu jednotlivých výrobků a upravit výrobní nastavení tak, aby výroba byla co nejefektivnější a nejekonomičtější.

Sledujte vaše náklady na energie

WAGES – anglická zkratka pro pojmy voda, vzduch, plyn, elektřina, pára – tvoří kritické nákladové vstupy do výrobních procesů, které ale často nejsou sledovány. Můžeme vám pomoci sledovat, zpeněžit a řídit náklady tak, aby váš podnik získal strategickou výhodu.


Schopnosti pro energeticky efektivní operace

Vaše inženýrské a operační týmy rozumějí problémům při řízení využití energie. Naši profesionálové v oblasti technologií, řešení a průmyslového řízení energií vám pomohou zefektivnit vaše procesy.

  • Zlepšete využití energie na jednotku výrobního výstupu
  • Snižte výrobní riziko
  • Urychlete uvedení na trh
  • Snižte náklady spojené se zajištěním kvality a shody s předpisy

Udržitelná výroba díky řízení energií

Náš přístup k průmyslovému řízení energií umožňuje omezit rizika spojená s kolísajícími cenami energií a nestabilními zdroji. Naše integrovaná řešení automatizace a informací vizualizují, řídí a optimalizují využití energie. Tato řešení pomáhají plánovat výrobu na základě optimální energetické stopy.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás