Loading

Inteligentní průmyslová zařízení

Učiňte své stroje a zařízení inteligentnější

Inteligentní průmyslová zařízení

S většími výrobními a informačními požadavky na stroje přichází také potřeba průmyslových inteligentních zařízení. Inteligentní zařízení jsou nedílnou součástí inteligentních strojů a jsou prvním krokem k zachycení provozních dat. Tato chytrá zařízení vám pomohou činit chytřejší a informovanější rozhodnutí.


Hodnota průmyslových inteligentních zařízení

Zajímá vás, jak mohou průmyslová inteligentní zařízení pomoct zvýšit produktivitu vašich strojů a zařízení? Máte výrobní linky, které vyžadují více informací? Dalším výzkumným krokem může být aplikace průmyslových inteligentních zařízení.


Chytré snímače

Chytré snímače pomáhají spojit různorodá data do toku akčních informací a umožňují monitorování a optimalizaci výrobních prostředků odkudkoliv a v reálném čase. Náš sortiment chytrých snímačů je základem integrovaného řízení a informací, což poskytuje neformátovaná data pro propojený podnik (The Connected Enterprise).


Inteligentní bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní zařízení pomáhají chránit vaše pracovníky, stroje a procesy a současně poskytují výchozí, neupravená data pro platformu propojeného podniku (The Connected Enterprise). Docilují toho tím, že vám pomáhají spojit data o bezpečnosti ve výrobní hale do toku akčních informací, které pak umožňují monitorování a optimalizaci výrobních prostředků odkudkoliv a v reálném čase.


Inteligentní řízení motorů

Efektivní motory podporují celkovou funkční způsobilost, přičemž porucha motoru může mít na podnik značný dopad. S chytrými zařízeními pro řízení motorů můžete zlepšit produktivitu a zamezit závadám motorů prostřednictvím integrovaného přístupu na základě reálných dat.

Další informace o našich chytrých zařízeních:


Inteligentní sledování

Naše produkty pro inteligentní sledování vám pomáhají udržet vaši výrobu v efektivním provozu. Detekcí potenciálních poruch zařízení dřív, než k nim dojde, a sledováním spotřeby energie můžete rozšířit svůj automatizační řídicí systém s ochranou strojů.


Integrace řídicího systému

Integrujte svá inteligentní zařízení Allen-Bradley do řídicího systému Logix. Pokud zkombinujete technologii inteligentního řízení motorů se svým řídicím systémem, tento přístup k informacím v reálném čase vám pomůže zvětšit rozsah informací v rámci všech vašich provozních operací.

Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás