Loading

Řešení pro životní prostředí

Řešení automatizace a řízení snižuje vliv průmyslu na životní prostředí

Main Image

Naše řešení pomáhají výrobcům v reálném čase spravovat ekologické příležitosti k recyklaci odpadů a omezení jejich množství, snížení spotřeby surovin a řídit dodržování ekologických předpisů.


Podpora obchodních úspěchů

Omezení emisí a odpadu. Měření a podávání zpráv. Zvýšení výkonnosti.

Prostřednictvím shromažďování a analýzy životně důležitých dat z různých výrobních zařízení vám pomůžeme maximalizovat dostupnost, využití a efektivitu vašich výrobních prostředků. To znamená delší dobu provozuschopnosti výroby a snížení vlivu na životní prostředí.

Minimalizace surovinového odpadu

Naše pokročilá řešení řízení procesů zahrnují prediktivní modelovací software, který umožňuje zajistit udržitelnou výrobu a současně zefektivnit využití surovin a minimalizovat odpad.

Emisní monitorovací a zpravodajské systémy

Poskytujeme automatizovaný přístup ke sběru dat v reálném čase a validaci aktuálních a předpokládaných plynných emisí a odpadní vody. Tento přístup pomáhá aktivně zajistit shodu s lokálními, regionálními, národními nebo mezinárodními regulačními předpisy. Tyto monitorovací a zpravodajské systémy pomůžou zajistit vysoký stupeň spolehlivosti obchodních rozhodnutí v oblasti emisí.

Řízení odpadů

Nabízíme procesní technologii, která poskytuje vysoký zisk při nízkých provozních nákladech. Zahrnuje tyto schopnosti:

  • Řízení dávek, kvality a vysledovatelnosti
  • Tepelné zpracování (konvenční a pokročilé)
  • Biologické ošetření, které využívá proces anaerobního vyhnívání
  • Řízení spalovny

Schopnosti pro udržitelné operace

V současné době není udržení konkurenční úrovně snadným úkolem. Pomůžeme vám změnit vaše výzvy na obchodní výhody a omezit vliv vašich operací na životní prostředí. Integrovaná řešení automatizace, řízení a informací pomáhají našim zákazníkům řídit rizika a snížit náklady v celém podniku.

Řešení, která umožňují chovat se odpovědně vůči životnímu prostředí a zajistit vynikající provozní úroveň


Průmyslová řešení

Pracujeme se zákazníky po celém světě a pomáháme jim zvládat obchodní výzvy. Poskytujeme řešení a služby, které pomáhají šetřit peníze, zvyšují produktivitu, zkracují odstávky a omezují negativní vliv na životní prostředí.

Chcete si promluvit s odborníkem z Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás