Loading

Inteligentní optimalizace zdrojů

Omezení nákladů na údržbu a vybavení

Inteligentní optimalizace zdrojů

Vaše produkty a procesy jsou stále komplexnější Neplánované prostoje a neočekávané finanční výdaje vás stojí čas a peníze.

Řešení pro inteligentní optimalizaci zdrojů využívá data v reálném čase společně s rozšířenou realitou a vytváří z nich prognózy potenciálních problémů se zařízeními dříve, než k nim dojde, stejně jako dokáže poukázat na jejich hlavní příčiny.

Prostřednictvím monitorování a diagnostiky v reálném čase získáte prediktivní a normativní analýzy, které vám umožní proaktivně řídit kroky údržby.


Cesta k měřitelným hodnotám

Monitorování stavu zdrojů

Monitorování, diagnostika a prediktivní/normativní analytika v reálném čase vám zajistí nezbytný přehled vašich prostředků. Buďte informováni o tom, jak vaše zařízení funguje a rychle rozeznejte neobvyklé aktuální i potenciální okolnosti, identifikujte problémy a odstraňujte je dříve, než se stanou důvodem pro prostoje. 

Prediktivní údržba

Předcházejte nákladným a obtěžujícím prostojům předvídáním možných poruch zařízení dříve, než k nim dojde. Převezměte proaktivní přístup k údržbě, který vám umožní identifikovat potenciální problémy, omezit výskyt a délku neplánovaných odstávek a využívat optimálním způsobem jak zdroje, tak rozpočet na údržbu.

Pokyny pro údržbu s kontextem

Dodávejte pracovníkům údržby aktuální informace pocházející z řady zdrojů a systémů s kontextem a v digitální podobě. To vše jako ucelený soubor dat založený na rolích. Umožněte bezproblémovou obousměrnou interakci se všemi požadovanými daty a výsledky protokolů v hlavních systémech.

Podpora odborníků na dálku

Spojte bez zdržování techniky v terénu s odborníky na dálku a umožněte jim spolupráci a nabídněte podporu. Dosáhněte rychlého řešení problémů a maximalizujte dobu, po kterou je zařízení v provozu, s okamžitým přístupem k odborným znalostem, kdykoli a kdekoli je to zapotřebí.

Dodavatel v oblasti automobilů používá InnovationSuite k vizuálnímu zobrazení dat ze senzorů pece a vytváření prognózy vstupu O2 až o 24 hodin předem s 91% přesností.

Jak inteligentní optimalizace zdrojů pomáhá?

Úkol

Jste pod neustálým tlakem, abyste drželi krok s neustále rostoucí komplexitou produktu při současném snižování nákladů. K tomuto tlaku přispívají také neplánované prostoje a neočekávané finanční výdaje. Schopnost předvídat selhání zařízení umožní vašim pracovníkům určit hlavní příčinu problémů a šetří tak značné množství času i peněz.

Řešení

Pokud budou mít uživatelé k dispozici potřebné informace, jako jsou digitalizované pracovní pokyny nebo kontextová data pro daný úkol, mohou reagovat rychleji.

Co to pro vás znamená

Využijte lépe svoji pracovní sílu. Pokud dokáží problémy řešit rychleji, vzroste efektivita jim i vám.


Přehled řešení pro inteligentní optimalizaci zdrojů

Zjistěte, jak můžete proaktivně řídit procesy údržby využitím dat získaných v reálném čase a rozšířené reality (AR).


Využijte naplno výhod prediktivní údržby

Předvídejte a řešte pomocí prediktivní údržby problémy dříve, než k nim dojde.


Využívejte naplno své zdroje díky těmto produktům

Chcete si promluvit s poradcem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás