Loading

Provozní inteligence pro podniky

Využijte hodnotu dat na maximum

Provozní inteligence pro podniky

Řešení provozní inteligence pro podniky vám pomůže pochopit a reagovat na efektivitu výroby. Získejte dokonalý náhled do svých činností v reálném čase. Přejděte na cílenou strategii pro řešení nesrovnalostí ve výkonu. Zrychlete uvedení produktů na trh a dosáhněte celkově vyšší efektivity.


Cesta k měřitelným hodnotám

Monitorování výroby a efektivity

Data získaná z připojeného vybavení, výrobních linek a procesů jsou všude ve vaší továrně. Ode dneška můžete přesněji sledovat a spravovat tato data a s jejich pomocí řešit problémy a přizpůsobit se změnám. Ukazatele výkonu v reálném čase, jako je např. „Celková efektivita zařízení“ (OEE), jsou k dispozici na všech úrovních, tedy na úrovni závodu, pracovní linky i produktu, takže můžete docházet rychleji k lepším rozhodnutím a zvyšovat efektivitu výroby.

Monitorování stavu zdrojů

Zvyšujte provozuschopnost monitorováním vybavení v reálném čase a mějte vždy přehled o tom, že je proces mimo definované limity, zda zařízení vyžaduje předběžnou údržbu nebo když se něco pokazí. Analyzujte problém a najděte jeho hlavní příčinu, minimalizujte prostoje, nebo se jim úplně vyhněte. 

Monitorování výkonu pracovníků

Poskytněte svým lidem přístup k potřebným informacím. Sledujte a porovnávejte plánovanou realizaci výrobních procesů s těmi skutečnými, a to v oblasti směn, objednávek, materiálu i kvality a rozeznejte rychle odchylky, jejichž odstraněním umožníte zaměstnancům bezpečně tvořit kvalitnější produkty. 

Monitorování a řízení spotřeby energie

Díky viditelnosti všech fyzických zdrojů a procesů může obsluha spravovat, optimalizovat a snižovat spotřebu energie ve výrobní lince, v celém zařízení nebo dokonce v celém podniku. Optimalizované zdroje vám pomohou dosáhnout vašich cílů z oblasti udržitelnosti.


Jak vám může provozní inteligence pro podniky pomoci?

Úkol

Hromadné přizpůsobení vede ke zvyšování stavu zásob, nedokončené výrobě a nárůstu nákladů spojených s používáním nástrojů. Zpoždění ve výrobě produktů a nekonzistentní efektivita pracovních linek, buněk a závodů může ve výsledku zpomalit uvedení produktu na trh a tím i jeho podíl na trhu. Než bude možné tyto problémy začít řešit, potřebujete úplný přehled o svém provozu. 

Řešení

Proměňte svoji továrnu a podnik ve společnost využívající umělou inteligenci a responzivní, propojené řešení. Přístup na základě rolí v reálném čase, standardizované metriky a informace o systémech mohou pomoci ve zvýšení vaší produktivity. Komplexní sledování a analýza efektivity snižují náklady a pomáhají navýšit flexibilitu vaší výroby. 

Co to pro vás znamená

Využijte vyčerpávající informace získávané v reálném čase, se kterými můžete činit lépe informovaná rozhodnutí a zvýšit celkovou produktivitu.


Informace získávané v reálném čase

Podpora rozhodování na základě dat díky informacím o provozu v reálném čase.


Získejte maximum informací o provozu s těmito produkty

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.