Loading

Produktivita pracovníků v digitálním prostředí

Lepší školení a efektivita pracovníků

Produktivita pracovníků v digitálním prostředí

Řešení produktivity pracovníků v digitálním prostředí zajistí, že vaši zaměstnanci budou při své práci efektivnější. Zajištěním potřebné viditelnosti dat a analýz lépe pochopí, co se stalo a jak vše napravit.


Cesta k měřitelným hodnotám

Digitální předání směny

Dobře zdokumentovaný proces předání směny umožňuje efektivní zachycení a předání nezbytných informací další směně. Díky snadno přístupnému a srozumitelnému záznamu historických informací o směnách můžete zásadně zkrátit čas potřebný k protokolování informací a zlepšit přesnost.

Kontextové pokyny pro zaměstnance

Odstraňte jazykovou bariéru. Zajistěte pracovníkům na pracovišti aktuální, digitální a kontextové informace. Kombinací dat s digitálními 3D pokyny se vaši zaměstnanci mohou rychle vrátit ke své práci.

Monitorování výkonu pracovníků

Sledujte a porovnávejte plánovanou realizaci výrobních procesů s těmi skutečnými, a to v oblasti směn, objednávek, materiálu i kvality a rozeznejte rychle pracovní odchylky, které vyžadují zlepšení produktivity pracovníků.

Vzdálená pomoc díky rozšířené realitě

Spojte bez zdržování techniky v terénu s odborníky na dálku a umožněte jim spolupráci a nabídněte podporu. Dosáhnete tak rychlejšího řešení problémů a maximalizujte dobu, po kterou je zařízení v provozu.


Společnosti GE Healthcare a Rockwell Automation spojily své znalosti v oblasti automatizace, IT a řešení s konkrétním využitím a vytvářejí podobu bioprocesů pro digitální věk. Obě společnosti pomáhají biofarmaceutickým společnostem vytvářet flexibilní a škálovatelná zařízení, která jsou připravená na budoucnost a zaměřená na rychlou reakci na požadavky trhu, efektivní výrobní technologie a adaptabilní výrobní prostředí. Společnost GE Healthcare se také připojila k programu Rockwell Automation PartnerNetwork na pozici partnera OEM, který pomáhá realizovat tu nejlepší nabídku distribuovaných řídicích systémů ve své třídě.


Čím je řešení produktivity pracovníků v digitálním prostředí užitečné?

Úkol

Kvalifikovaní pracovníci odcházejí do důchodu a s nimi odchází i dlouhé roky znalostí. Provozovatelé na úrovni jednotlivých pracovišť nejsou schopni rychle získat přístup k informacím, se kterými by mohli činit ta správná rozhodnutí.

Řešení

Řešení produktivity digitální pracovní síly zajistí vašim zaměstnancům přístup k rozšířeným informacím s možností reakce, které pomáhají zvýšit produktivitu i kvalitu a zároveň se vyhnout rizikům v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. Nástroje tohoto řešení pro zvýšení efektivity a monitorování jsou určeny pracovníkům na všech úrovních odbornosti. Získejte přístup k bohatším možnostem díky absolvování školení a výhody pokynů v podobě rozšířené reality, stejně jako optimalizujte svoji výrobu v reakci na sofistikované poznatky a rozhraní založená na umělé inteligenci.

Co to pro vás znamená

Vaši pracovníci budou efektivnější a bezpečněji budou tvořit kvalitnější produkty. Dosáhněte rychlejšího a efektivnějšího školení pracovníků a zbavte se jazykové bariéry. Umožněte svým zaměstnancům, aby naplno využili svůj potenciál.


Řešení Produktivita pracovníků v digitálním prostředí v akci

Řešení údržby pro vyšší produktivitu pracovníků

Vaši zaměstnanci jsou klíčem k zajištění bezpečnosti, produktivity a efektivity vašeho závodu. Podívejte se, jak jim můžete umožnit rychlejší změnu nastavení a provádění oprav, a jak urychlit školení nových a sezónních pracovníků pomocí efektivních nástrojů pro předávání informací.

Řešení školení pro vyšší produktivitu pracovníků v digitálním prostředí

Umožněte svým zaměstnancům zlepšovat se. Podívejte se, jak dosáhnout vyšší produktivity, nižších nákladů, zvýšení flexibility a zlepšení bezpečnosti a souladu s pomocí řešení produktivity pracovníků v digitálním prostředí FactoryTalk® InnovationSuite.


FactoryTalk InnovationSuite: Z každého pracovníka uděláte toho nejlepšího pracovníka

Nechte pracovat nástroje založené na rolích za vás.


FactoryTalk InnovationSuite: Seznamte se s poradcem pro obsluhu

Zjistěte, jak průmyslové IoT řeší výzvy spojené se zaměstnanci – společná prezentace s PTC.


Optimalizujte produktivitu pracovníků s pomocí těchto produktů

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.