Loading

Digitální inženýrství

Nový přístup k návrhu, používání a údržbě strojů

Main Image

Přetváření produktů a procesů v digitálním světě může v oblasti vašich fyzických operací vést k novým poznatkům a zvýšení efektivity. Ať už navrhujete a uvádíte do provozu stroje nebo řídíte výrobu v závodě, digitální inženýrství vám pomůže dostat se na trh v rekordním čase, snižovat rizika a určit nový směr pro vaši produktivitu.


Pracujte lépe

Vylepšujte své produkty a procesy v digitálním prostředí

Digitální dvojčata, pokročilá analytika a rozšířená realita neustále mění způsob, jakým jsou systémy automatizace navrhovány, provozovány a udržovány. Ale pro mnohé jsou tyto schopnosti tak rozsáhlé a široké, že je těžké pochopit jejich skutečnou hodnotu. Například digitální dvojče pomáhá téměř neomezeným způsobem vylepšovat design strojů nebo výrobní procesy.

Proto může být výhodné se nejprve podívat na to, jak digitální inženýrství mění způsob, kterým v současnosti pracujeme. Po seznámení se s technologiemi se můžete rozhodnout, které případy použití a nasazení jsou pro vás relevantní.


Zjistěte, lépe konstruovat

Váš přístup ke konstrukci digitální inženýrství nezmění. Pouze je pomáhá vylepšit. Vaše procesy a nástroje mohou zůstat stejné. Než ale něco zkonstruujete ve fyzickém světě, můžete to otestovat ve světě virtuálním.

Můžete vytvořit digitální dvojče svého stroje ve formě 3D modelu a podívat se, jak na něj působí fyzikální zákony. Podívejte se, jak se chová samostatně, v kombinaci s dalšími stroji a společně s obsluhou. Můžete si také nasadit VR brýle a sledovat stroj v provozu stejně, jako by byl přímo před vámi. Poté můžete odstranit veškeré problémy nebo provést nějaká vylepšení. To vše několika kliknutími myší na rozdíl od dlouhých dnů práce.

A to je jen začátek. Digitální dvojče můžete totiž předat zákazníkovi a pomoci mu s optimalizací stroje po celou dobu jeho životnosti. Stejně tak je můžete znovu použít k vytvoření podobných strojů pro ostatní zákazníky, aniž byste museli začínat od nuly.


Vyvarujte se nečekaným situacím při uvádění do provozu

Ušetřete čas a snižujte rizika díky možnosti virtuálního uvedení do provozu

Uvádějte produkty do provozu rychleji a snižte riziko vzniku problémů na poslední chvíli použitím technologie digitálního dvojčete a testujte stroje již během raných projektových cyklů.

Pokud stroj poprvé seznámíte s jeho řídicím systémem až u zákazníka, existuje riziko, že si nebudou rozumět. Formou virtuálního uvedení do provozu ale můžete ovládací prvky testovat ještě v době, kdy je stroj na výrobní lince OEM. Díky tomu si můžete včas všimnout problémů, jako např. v oblasti integrace ovládacích prvků nebo sekvence procesů na výrobní lince a vyřešit je ještě před předáním stroje zákazníkovi.


Dosáhněte nové úrovně produktivity

Pomozte pracovníkům ve výrobě spolehlivě obsluhovat a spravovat stroje

Zvyšte svoji produktivitu pomocí digitálních simulací a poznatků založených na datech, se kterými můžete dosáhnout lepších rozhodnutí v oblasti školení i výroby.

Školení bez hranic

Školení v reálném světě má svá omezení. Existuje jen omezený počet scénářů, které si pracovníci mohou osvojit. Navíc vybavení není vždy k dispozici.

Osvoboďte se od těchto omezení a přejděte na školení pracovníků ve virtuálním prostředí. Simulujte různé scénáře, se kterými si pracovníci mohou osvojit nejen ideální procesy, ale také jak reagovat na události, jako jsou případné poruchy. Umožněte pracovníkům dělat chyby a učit se z nich bez obav z narušení výroby. Stejně tak můžete po nich vyžadovat doložení kompetence dřív, než je pustíte ke skutečným ovládacím prvkům.

Procesy postavené na znalostech

Dělejte lepší rozhodnutí téměř v každé oblasti výroby díky digitálním simulacím a lepšímu přehledu.

Porovnejte to, co se děje ve vašich fyzických procesech, s tím, jaké máte možnosti podle digitálního modelu. Navíc můžete prakticky testovat změny, jako jsou nové dávky produktů. To vám může pomoci určit problémy, jako jsou nesprávná konfigurace stroje nebo riziková místa dále ve výrobě, ještě než k nim dojde ve vašem reálném procesu.

Odhalte anomálie procesů a buďte v předstihu před možnými prostoji s pomocí pokročilé analýzy a strojového učení. Vše je navíc pohodlně integrováno do řídicího systému. Obsluze navíc poskytnete data, která mohou využít k optimalizaci produktivity, kvality a omezení prostojů použitím správného komunikačního softwaru.


Zkraťte své prostoje

Předvídejte problémy dříve, než se stanou, a zrychlete jejich odstranění

Informace o vašich systémech a strojích jsou poskytovány v reálném čase a nezbytné pro udržení výroby v provozu. Podívejte se na několik věcí, které máte k dispozici:

  • Řešte problémy rychle za použití informačních zařízení, která odhalí zařízení ve vaší síti, shromáždí související diagnostická data a upozorní pracovníky na problémy, které mohou vyžadovat údržbu.
  • Předcházejte prostojům pomocí prediktivní analýzy, která se dokáže naučit vaše procesy a rozeznat možné problémy se stroji dříve, než k nim dojde.
  • Monitorujte stav sítě a pomocí softwaru pro správu sítě rychle reagujte na poplachy na úrovni přepínače.
  • Zkracujte MTTR díky virtuálnímu školení techniků o možných problémech dříve, než k nim dojde ve výrobě, stejně jako pomocí rozšířené reality, se kterou můžete vytvářet digitální pokyny pro práci společně s fyzickými materiály.
  • Dosáhněte rychlejšího obnovení pomocí softwaru pro správu zdrojů, se kterým můžete ukládat kód aplikace a konfigurací zařízení.

Inovace a vylepšení

Použijte dostupné informace k rozšíření možností ve vašich procesech

Cykly projektu nikdy nekončí, ať už jste výrobci originálního vybavení nebo koncovým uživatelem. Vždy se snažíte o inovaci, vylepšení a prodloužení životnosti vašich strojů a výrobních procesů.

Data a konektivita v dnešním světě chytrých zařízení a systémů vám umožňují předem definovat možnosti vaší nabídky. Data z výrobního prostředí můžete použít k prodloužení životnosti zdrojů. Pomocí technologie AR můžete představit produkty nebo stroje zákazníkům s fyzickými zdroji. Nebo dokonce přizvěte výrobce originálního vybavení, dodavatele automatizace a koncové uživatele do virtuální továrny dlouho předtím, než načrtnete návrh stroje nebo nalijete beton do základů.


Spojte se s těmi nejlepšími

Najděte si partnery, kteří vám pomohou s návrhem, vytvářením a udržováním lepších řešení

Náš celosvětový ekosystém poskytovatelů řešení a podpory dokáže zvýšit rychlost a úspěch vašeho projektu automatizace. Členové partnerského programu mají zkušenost s dodáváním produktů a služeb navržených pro integraci s našimi řešeními. A uznávají přístup založený na spolupráci, který vám pomůže zjednodušit implementaci projektů a získat z vašich investic maximum.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás