Loading

Hlavní dodavatel v odvětví automatizace

Komplexní řešení, snížení celkových nákladů na vlastnictví a omezení projektových rizik

Main Image

Snažíte se o snížení rizik spojených s vaším velkým kapitálovým projektem? Od toho tu máte hlavního dodavatele v odvětví automatizace (dále jen „MAC“). Ať už se jedná o konkrétní odvětví, jako je elektroinstalace nebo přístrojové vybavení, nebo o snahu o spolupráci s třetími stranami, jako je integrace vybavení OEM, pomůžeme vám s řízením libovolně velké části vašeho projektu koordinací komunikace s EPC.


Zapojte dodavatele MAC do svých velkých projektů

Rizika spojená s řízením projektu na zelené louce nebo již zavedeného projektu jsou dobře zdokumentována. Pravděpodobně jste je již zažili a nechcete to opakovat. Nabízíme bohaté zkušenosti na pozici dodavatele MAC ve velkých kapitálových projektech, stejně jako prokázaně efektivní metodiku pro zachování rozsahu projektu, nepřekročení rozpočtu a eliminaci špatného řízení dodavatelů. Můžeme vám pomoci omezit související rizika a zajistit, aby váš projekt byl realizován včas a bez překročení rozpočtu. Jako v případě tohoto zákazníka.

Nekomplikujte to – zjednodušte řízení projektů

S cílem zabránit překročení rozpočtu a rozsahu projektu si přední severoamerický výrobce v oboru energie vybral za svého dodavatele MAC společnost Rockwell Automation. Začali jsme s předběžným FEED prostřednictvím testování FAT a průběžné podpory. Díky našemu zapojení během celého životního cyklu projektu firma zaznamenala zrychlení plánu o 4–6 týdnů, což vedlo k odhadované úspoře rozpočtu ve výši 5 %.


Kdo je to MAC OEM?

Použití MAC OEM ve vašem dalším kapitálovém projektu

Hlavní dodavatel automatizace představuje jednoho dodavatele, který zajišťuje technické služby pro správu instrumentace, informací a bezpečnostních aspektů vašeho projektu. Hlavní dodavatel automatizace pro výrobce originálního vybavení (MAC OEM) jde o krok dále a na počátku projektu se zapojuje do řešení problémů s propojením a integrací. Pomáhají vytvářet technickou normu a spolupracují s výrobci OEM během procesu sestavování. Jednou z velkých výhod tohoto druhu přístupu je jistota standardizace. Stejný standard automatizace pro všechny jednotky usnadňuje integraci. Data jsou díky harmonizaci sítě a systémů snadno dostupná. Dobře organizovaný plán projektu předem zajistí plynulejší procesy a ušetří drahocenný čas během realizace a omezení možných rizik.Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.