Loading

Klientská technická příprava a konstrukce

Dlouhodobý úspěch začíná na začátku

Main Image

Po celá desetiletí naši odborníci z celého světa nastolují rovnováhu mezi technologickými a průmyslovými znalostmi. Nabízíme služby FEED (Klientská technická příprava a konstrukce) v oblasti těžkého průmyslu, jako je petrochemický průmysl, těžba a kovozpracování. Tyto služby poskytujeme také v lehkém průmyslu, jako je potravinářský průmysl a biotechnologie. Naším cílem je snižovat rizika a maximalizovat návratnost investic.


Klientská technická příprava a konstrukce je cestou k úspěchu

Úspěch závisí na správném plánování

FEED hraje klíčovou roli v úspěchu projektů. FEED nepřináší jen odhad nákladů, ale zahrnuje také rozsah projektu, rozpočet, celkové náklady na vlastnictví, harmonogram implementace a hodnocení rizik. Všechny tyto faktory společně pomáhají snižovat riziko a omezit nejistotu během komplexních fází projektování a uvádění do provozu. Toto snížené riziko může pomoci vytvářet hodnoty během celého výrobního životního cyklu.

FEED vám umožní:

  • snižovat náklady životního cyklu,
  • omezit rizika spojená s technickými, časovými a nákladovými parametry projektu,
  • urychlit uvedení závodu do provozu a generování obratu,
  • omezit rizika z oblasti zdraví a bezpečnosti životního prostředí a dodržování souladu,
  • snadněji rizika rozeznat a zmírnit jejich dopad.

FEED pomáhá rozeznat rizika a stanovit přesně definovaný rozsah, rozpočet a harmonogram. Studie z oblasti FEED pomáhá dosáhnout výrazných úspěchů během implementace, uvedení do provozu i dále a minimalizovat tak celkové riziko spojené s projektem.


Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.