Loading

Konzultace strategie pro digitální transformaci

Zrychlete vytváření hodnot pomocí holistického přístupu digitálního řešení založeného na výsledcích

Aquent

Digitální transformace urychluje inovaci a zvyšuje produktivitu. Jedná se také o komplexní proces. V současné době pouze 16 % průmyslových organizací využívá celopodnikových programů s cílem dosáhnout digitální transformace. Většina pokusů končí již v začátcích, protože společnostem se nedaří přeměnit investice na výsledky. Jak tedy dosáhnout úspěchu?

Je třeba začít s přístupem založeným na samotné firmě, nikoli na technologiích. Náš poradenský tým pro digitální transformaci s vámi může pracovat na strategickém plánu, který se zaměřuje na příklady určení priority, zdůvodnění obchodních rozhodnutí, řízení změn, plán realizaci implementace a podpory technologií. Vše se přizpůsobuje vašim jedinečným cílům a míře přechodu na digitální řešení.


Každá cesta, na kterou se vyplatí vydat, začíná vhodným plánem

A co vy a digitální transformace. Už jste začali? Máte vhodný plán? Víte, na koho se obrátit o pomoc?

Cesta k dosažení vyšší provozní efektivity a nižších nákladů začíná důkladným prozkoumáním vaší organizace a určením toho, kde se nacházíte, co máte k dispozici a kde chcete být.

Společnosti, které úspěšně prošly úvodní fází, začaly hodnocením současných i budoucích obchodních záměrů, technologické infrastruktury a připravenosti organizace. Tento holistický pohled pomáhá včas definovat to, jak naplno využít digitální transformace a kde začít.

S důrazem na potřeby společnosti můžete začít rozeznávat vaše největší výzvy, základní případy použití a klíčové body pro dosažení úspěchu, jako jsou správné technologie, procesy a lidé, kteří se o vše postarají. V průběhu realizace můžete vyhledat partnery s globálními odbornými znalostmi v oblasti IT/OT, kteří tento proces mají již za sebou a pomohou vám rychle identifikovat a implementovat opakovatelná a škálovatelná řešení, která jsou současně finančně dostupná.

Se správným zavedeným plánem se úspěšné společnosti soustředily na následující:

  • Formulovat návratnost investic a hodnotu digitální transformace
  • Vyvinout jasnou strategii pro zlepšení KPI, jako jsou výnosy, využití zdrojů a pracovní síly, dosažení potřebné kvality a efektivita v oblasti nákladů
  • Dosáhnout potřebného souladu a podpořit přijetí v celé jejich organizaci

Skuteční zákazníci. Skutečné transformace. Skutečná návratnost investic.

Provozuschopnost
O 36 % méně prostojů
Stavební průmysl
Produktivita
4% zlepšení OEE
Produkty z oblasti domácností a osobní hygieny
Účinnost
O 15 % méně údržby
Potravinářský a nápojový průmysl
Návratnost
1,4 roku
Výrobce zařízení pro ropu a plyn
Řízení jakosti
Snížení defektů o 60 % dílů na milion
Výrobci hmotných produktů
Zisky
15% růst zisků za služby
Výrobce balicích strojů

Řešení komplexních problémů na dosah

Zmapujte cestu před vámi pomocí škálovatelného technologického plánu založeného na výsledcích

Je pravděpodobné, že máte dostatek technologických požadavků na specializovaná řešení, jednorázové projekty a obecné poptávky pro plynulý běh vaší firmy. S propojením procesů se tato poptávka šplhá k novým rekordům.

Klíčem k úspěchu je zamezit zbytečné složitosti a izolovaným řešením v podniku a zůstat zaměřeni na své obchodní cíle. Tento přehled vám umožní s novou optikou dosáhnout synergie mezi vašimi operacemi a modely řízení. Ve výsledku můžete jednodušeji identifikovat správné případy použití, kdy technologie a lepší přístup k datům přináší měřitelné hodnoty.

Tyto případy použití jsou poté uvedeny do života v podobě škálovatelného technologického plánu založeného na výsledcích, který:

  • jasně definuje vizi,
  • podporuje dosažení souladu a přijetí řešení bez ohledu na geografické oblasti a funkce,
  • pomáhá zajistit potřebné finanční prostředky.

Pokud je vaším cílem dosáhnout potřebného zjednodušení, spolehněte se na společnost Rockwell Automation, která vám nejen zajistí konzultaci vašich strategií, ale která si sama prošla cestou digitální transformace a může s vámi projít každý krok realizace.


Rychlá a flexibilní digitální transformace. Jednoduše.

Pochopitelně.

Přinášíme odborné znalosti v oboru a z provozu, abychom podpořili vaši cestu digitální transformace.

Kombinovaně.

Kombinujeme portfolio společnosti Rockwell Automation s partnerskými produkty a službami pro dosažení potřebných výsledků.

Jednoduše.

Spolupracujeme s týmy v naší i vaší organizaci s cílem zjednodušit zavedení vašeho řešení.


Rozvíjející se technologie podporují nové inovace a rychlost práce

Dokonalý prostředek pro rychlejší představení na trh

Pokud jste zvyklí na realizaci kapitálových projektů, může být zahájení digitální strategie mimo vaše obvyklé procesy. Přístup k technologiím založený na výsledcích však může pomoci odhalit nejvhodnější případy použití s vysokým potenciálem a rychlejší návratností investic.

Začněte s inventarizací vybavení, softwaru a síťové infrastruktury a hledejte řešení, která zvýší vaši flexibilitu při výrobě, urychlí představení produktů na trh a sníží náklady na údržbu. Ty poslouží jako nová šablona pro zajištění úspěchu v digitálním prostředí a představení nových pracovních procesů.

Photographer

Motory růstu a inovací na plné obrátky

V otázce vývoje produktů a procesů již technologie nepředstavuje další zbytečné náklady. Jedná se o hybnou sílu vašeho podnikání, která otevírá dveře novým produktům a řešením přinášejícím nové nebo pravidelné zdroje příjmů.

Možnosti zde ale nekončí. Spolupracujte s partnerem pro transformaci, který si prošel stejnou cestou, a seznamte se lépe se způsoby, jakými současné a nově vznikající technologie pomáhají zajistit dlouhodobé hodnoty. Řešení nekončí pouze u stávajících problémů. Zjistěte, jak mohou technologie do budoucna podpořit další inovace a vyšší spokojenost vašich zákazníků.

Holistický, celopodnikový přístup 

Vyhodnocení podnikání

Nechte posoudit konkrétní motivátory a provozní strategii, protože velikost se nikdy nehodí všem

Vyhodnocení technologií

Naučte se chápat infrastrukturu a architekturu a rozeznejte jednotlivé požadavky a nedostatky

Vyhodnocení organizace

Revidujte organizační kulturu, strukturu, soulad s požadavky, dovednosti a připravenost na změny


Váš partner pro celý proces od navigace až po rychlejší generování hodnot

Main Image
PartnerNetwork
Tým odborníků

Využijte naše procesy, IT oddělení a technické znalosti pro vylepšení těch vašich

Main Image
Průmyslové odvětví
Znalosti v oboru

Nechte se poučit z více než 100letých zkušeností v oboru a z naší vlastní cesty digitální transformace

Main Image
Odborná způsobilost
Oborové znalosti

Vyvíjejte a realizujte strategické plány kombinující technologie s řešením pro snadnější implementaci

Main Image
PartnerNetwork
Globální zastoupení

Skutečně rozsáhlé působení po celém světě za účelem vyhodnocení, povolení, zajištění souladu, návrhu a dodání

Myslete ve velkém, realizujte promyšleně a hledejte silné partnery.

Vyhledání partnera s oborovými informacemi z první ruky, hlubokými odbornými znalostmi a důvěryhodnou sítí je vaší nejrychlejší cestou k proměně teorie na výsledky. Zavolejte týmu konzultantů strategií pro digitální transformaci společnosti Rockwell Automation a vydejte se na cestu k vaší další výhodě nad konkurencí.

Doporučeno pro vás