Loading

Elproduktion med solenergi

Automatiserad, koncentrerad solenergi för effektiv elproduktion

Elproduktion med solenergi

Tack vare ett styrsystem från en enda leverantör kan du utnyttja och omvandla solenergi på ett maximalt kostnadseffektivt, driftsäkert och produktivt sätt.


Driftsäkra lösningar för effektiva solcellsanläggningar

Maximal drifttid, lägre underhållskostnader och kortare utvecklingstid

Vi erbjuder teknik som gör att du kan fånga och omvandla solenergin på ett driftsäkert, effektivt och kostnadssparande sätt. Våra system- och utvecklingsingenjörer hjälper solcellsutvecklare att komma igång med elproduktionen snabbare. De hjälper även till att driva och underhålla anläggningarna effektivare, så att solenergiutvinning blir ett mer kostnadseffektivt alternativ.


Automationssystem för solceller

Automationssystem för solparker

Oavsett om du uppdaterar eller byter ut ditt befintliga styrsystem kan vi hjälpa dig att migrera det till ett modernt styrsystem. Med vårt överordnade styrsystem PlantPAx® DCS kan man integrera process-, motor- och säkerhetsstyrning för att effektivisera driften. I kombination med integrerade lösningar bidrar det till att skapa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och lägsta möjliga ägandekostnad. Våra lösningar är gjorda för att få ut maximalt värde ur dina system.

Ta reda på mer om PlantPAx DCS


SCADA-system för kraftverk

Våra programvarulösningar för visualisering och information är knutna till vår säkra nätverksarkitektur för att hjälpa operatörerna att övervaka driften i realtid. Våra lösningar omfattar:

  • SCADA-lösning för att övervaka och rapportera solparker och få balanserade anläggningsprocesser
  • Händelseloggar (SOE), som gör att det går att se exakt ordning på larmen, gör att felsökningstiden minskar.
  • Nätverkslösningar, inklusive NERC CIP-konsulttjänster, som underlättar vid bedömning, utveckling, implementering, granskning och administrering av nätverksinfrastrukturen.

Godawaris termiska solkraftsanläggning

PlantPAx DCS för att styra termisk solkraftsanläggning (CPS)

Lauren-Jyoti har byggt en termisk solkraftsanläggning på 50 megawatt för Godawari Green Energy i Rajasthan i Indien. Anläggningen kommer att bli ett av de första kraftverken för termisk solkraft som driftsätts av en kommunal elleverantör i Indien. Projektet är en del i den indiska regeringens initiativ för att främja ökad användning av solkraft med 20 000 megawatt fram till år 2020. Rockwell Automation kommer att leverera ett PlantPAx DCS som överordnat styrsystem till kraftverket med lokala kontrollpaneler i solparken.

Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Rekommenderat för dig