Möjligheter

Lösningar

Möjligheter

The Connected Enterprise

Låt oss hjälpa dig att göra Industri 4.0 till verkighet och skapa en mer hållbar verksamhet.

Binär styrning

Binär styrning

Våra binära automationslösningar har en gemensam styrplattform. Denna hjälper dig att öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra enkelheten i användningen över hela fabriksgolvet.

Connected Enterprise

Connected Enterprise

Med ledning av vår industriella kompetens och kompletterade av statliga initiativ samt branschinitiativ; såsom Industri 4.0, L'industrie du futur and the Smart Manufacturing Leadership Coalition -ger ett Connected Enterprise bättre underlag för beslutsfattande, snabbare exponering av ineffektivitet och bidrar till nya samarbeten.

Drivsystem

Drivsystem

Utnyttja vårt lokala Drive systems lösningscenter med erfarna ingenjörer som förstår lokala koder, standarder och applikationskrav för att hjälpa dig att komma till marknaden snabbare än någonsin tidigare.

Hållbar produktion

Hållbar produktion

Vänd dina utmaningar i arbetet för hållbarhet till affärsfördelar.

Informations lösningar

Informations lösningar

Vänd dina data från verkstadsgolvet till värdefull insikt. Utnyttja rätt teknik för din applikation att samla in, filtrera och formatera data, för att skapa en intelligent tillverkning.

Migreringslösningar

Migreringslösningar

Förbered dig för morgondagens krav, utan att kompromissa med dina möjligheter att uppfylla kraven i dag.

Processlösningar

Processlösningar

Våra skalbara lösningar ger dig flexibilitet att utforma ett system som passar för din applikation.

Säkerthetslösningar

Säkerthetslösningar

Uppnå både operativ spetskompetens och en säker arbetsmiljö, ta samtidigt itu med global standard och praxis.