Tereos Sugar: Intelligent och hållbar förädling

Ledande sockerproducent ersätter befintligt DCS (distributed control system) med PlantAx för att erhålla och integrera pannkontroll för viktiga verksamheter.

Vägen till Connected Enterprise

Rockwell Automations datainhämtning gav bättre beslut, en strategi för integrerad styr- och informationshantering samt snabbare mervärden via Connected Enterprise.

Barry Callebaut förbättrar råmaterialanvändningen

Barry Callebaut är en ledande chokladtillverkare som använder FactoryTalk® mätmjukvara för OEE-spårbarhet och en ingrediensspårande panel med operatörsindikering när produktförluster uppstår.

Skalbar och flexibel midrange-lösning

Svensk löparbana i kontakt med Kennedy Automation AB för att hjälpa den att vinna med en tydlig längd och i hög upplösning.

Globala gruvföretag minskar dyra systemrisker

Globala gruvföretag sparar 1,1 miljoner dollar varje år i minskad stilleståndstid med anpassad, global support.

Systemuppdateringar exponerar arbetsstyrkans

Uppdateringar till en tunn processlinje hjälper dig att minimera stilleståndstiden och förbättra verksamheten.

Guangzhou Automobile Group implementerar MES

GAC Group implementerar Rockwell Software FactoryTalk ProductionCentre MES system för produktionsstyrning och kvalitetssäkring av produktionsprocesser i anläggningen.

Airlines reservdelslager förkortar stilleståndstiden

Airlines reservdelslager förkortar stilleståndstiden och förbättrar inventeringens noggrannhet till 99% genom samarbetet med Rockwell Automation.

Ladda fler