Pressmeddelanden

Nyheter

Pressmeddelanden

Presskontakt Sverige

Trine Harvøe Kristensen
Field Marketing Specialist Scandinavia
Tel: +45 4346 6020

Prenumerera på Automation Today

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.

  • 2017
  • 2016
  • 2015

Pressmeddelanden från 2017:

Förebyggande analys minskar oplanerade stillestånd

24 April 2017

Nya förutsägande och förebyggande analysfunktioner från Rockwell Automation minskar stillestånden
Rockwell Automation har kombinerat professionella tjänster, kraftfulla maskininlärningsalgoritmer och förbyggande analysmjukvara för att erbjuda förebyggande underhåll. Med de nya funktionerna kan driftansvariga inom industrin förutsäga underhållsbehoven och göra nödvändiga reparationer före haveri. På så vis kan tillverkarna undvika dyra stillestånd och förbättra produktiviteten.

Serieproduktionslösning

24 Mars 2017

Förbättrad serieproduktion med Rockwell Automation
Obligatoriska serieproduktionsstandarder på olika marknader tvingar läkemedels- och medicintekniktillverkare att anpassa specificerade standarder för produktspårbarhet i leverantörsleden. Den nyuppdaterade serieproduktionslösningen från Rockwell Automation hjälper tillverkare och OEM-företag att se längre än kravuppfyllelse och inrikta sig på avgörande verksamhetsfördelar som långsiktig lönsamhet med en omfattande, skalbar, heltäckande plattform för leverantörsleden.

PowerFlex 755T AC-drivningar

21 Februari 2017

Nya AC-drivningar ger ökad produktivitet och sänker energikostnaderna
Nya drivningar från Rockwell Automation ger företagen sänkta energirelaterade kostnader och ökar maskinernas tillgänglighet i tuffa industritillämpningar. Allen-Bradleys PowerFlex 755T-drivningar ger exakt motorstyrning samt harmonisk svängningsdämpning, regenerering och common DC bus-drivsystem.

FactoryTalk TeamONE-appen från Rockwell Automation ger anläggningsdiagnostik och samarbete utan irritationsmoment

21 Februari 2017

FactoryTalk TeamONE-appen från Rockwell Automation ger anläggningsdiagnostik och samarbete utan irritationsmoment
Rockwell Automation har släppt en ny applikationsplattform som sänker genomsnittlig reparationstid. FactoryTalk TeamONE-appen för iOS- och Android-smartphones ger underhållspersonalen anläggningsdiagnoser och samarbete på fabriksgolvet. Plattformen är inriktad på direkt, smidig 1%-ig produktivitetsökning för underhålls- och driftpersonal genom att ta bort irritationsmoment i samarbetet mellan arbetslagen – och användningen är gratis!

FactoryTalk Analytics för maskinmolnappar

20 Januari 2017

Rockwell Automation presenterar Analytics Cloud för OEM-företag
Resurser med IoT-funktion ger smidigare informationsvisning och -delning. Maskinbyggare som investerat stort i smarta maskiner tänker ofta inte på produkternas användning och prestanda efter utleverans. Maskinmolntjänsten FactoryTalk Analytics ger dem fjärraccess till prestandaanalyser från utlevererade system för bättre samarbete med tillverkarna. För tillverkarna är funktionen inriktad på uppkopplade tekniker för högre tillgänglighet och kapacitet med sänkta underhållskostnader.

Studio 5000-mjukvaran förenklar designen av automatiseringssystem

20 Januari 2017

Studio 5000-mjukvaran förenklar designen av automatiseringssystem
Rockwell Automation har förbättrat sin Studio 5000-integrerade utvecklingsmiljö som hjälper ingenjörer att förbättra produktiviteten vid design och konfigurering av automatiseringssystem. Ändringarna i nya versionen omfattar utökad integrering av populära ingenjörsverktyg, tillägg av förutvecklat applikationsinnehåll som ersätter skräddarsydd kod samt nya funktioner för förbättrad säkerhet.

Stratix 5950-utrustningen tar IT-säkerhetstekniken till fabriksgolvet

19 Januari 2017

Rockwell Automation lanserar ny industriell säkerhetsutrustning
De flesta av dagens IT-brandväggar skyddar inte vid hot mot industriell nätverkstrafik, vilket begränsar möjligheten att minimera säkerhetsrisker på fabriksgolvet. Stratix 5950-säkerhetsutrustningen från Rockwell Automation har nya säkerhetsfunktioner som skyddar systemen på fabriksgolvet.