Industrier

Däck & gummi

Däck & gummi

Maskinsäkerheten är allvarliga saker inom däcktillverkningen. Med säkerhetsstandarder som ständigt förändras och nya säkerhetssystem som släpps allt oftare, inser tillverkarna att de behöver en flexibel skalbar metod för att förbättra deras riktlinjer för säkerhet och dess rutiner.

Drycker

Drycker

Konsolidering av branschen. Den globala konkurrensen. Ökande statliga föreskrifter och förändrade kundönskemål. Dessa marknadskrafter driver kontinuerligt på utvecklingen av dryckesindustrin och påverkar drastiskt din tillverkning och affärsstrategi.

Fiber & Textilier

Fiber & Textilier

Som expert inom textilindustrin erbjuder vi en rad olika lösningar, specifikt för fiber-och textiltillverkning, som kan förbättra din verksamhet vid varje punkt genom.

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Våra industriella automations- och styrsystem täcker hela värdekedjan inom fordonsindustrin. De kan hjälpa dig att anta dessa utmaningar och samtidigt bibehålla fokus på att förbättra kvaliteten, minska kostnaderna, öka lyhördheten och i slutändan förbättra tiden till kund genom hela leveranskedjan.

Gruvor, mineraler & cement

Gruvor, mineraler & cement

Globalisering, ökad konkurrens, högre produktionskrav och allt strängare miljökrav lägger en enorm press på dig att optimera din verksamhet. Genom vår branschkunskap kan vi hjälpa dig att möta dessa utmaningar.

Halvledare & elektronik

Halvledare & elektronik

Med efterfrågan inom elektronikindustrin på lågt pris, hög volym, flexibel tillverkning, behöver du de mest avancerade automations-och IT-lösningar som hjälper kunderna uppnå sina affärsmässiga och tekniska mål.

Hushåll & hygienartiklar

Hushåll & hygienartiklar

Rockwell Automation har förståelse för de utmaningar du ställs inför, från ökad konkurrens genom att introducera nya produkter och hålla befintliga kunder nöjda. Med över hundra års erfarenhet av tillverkning har vi hjälpt tillverkare finna banbrytande sätt att göra bättre produkter.

Infrastruktur

Infrastruktur

För att möta dina utmaningar från den globala konkurrensen, högre kostnader och allt strängare miljökrav, måste du öka genomströmningen och effektiviteten samtidigt som du minimerar materialkostnader och uppnår hög tillförlitlighet inom snäva tidsramar.

Kraftproduktion

Kraftproduktion

Som en ledande leverantör av industriell automation, kraft-, kontroll-, optimerings- och informationslösningar, är vårt uppdrag att hjälpa kraftbolag navigera bland teknik, konstruktion och design och de utmaningar man får i samband med nya eller uppgraderade styrsystem.

Life Sciences

Life Sciences

Att konfronteras med omtumlande tider, söker Life Science företag en strategisk partner för att lyckas och att växa. Rockwell Automation kan vara den partnern.

Livsmedel

Livsmedel

Optimera din verksamhet; Vi kan hjälpa dig att hålla kostnader, kvalitet, flexibilitet, och utmaningar betr. Lagstiftning – från råvara till slutlig leverans.

Massa & papper

Massa & papper

Genom att kunna utföra kontroll i realtid och underhålla kritiska processparametrar innebär detta att du kan bemöta olika kundkrav. Vårt engagerade industriteam kommer att använda sina specifika applikations- och processerfarenheter för att skapa lösningar som hjälper dig att nå dina mål.

Metaller

Metaller

Stålindustrin har genomgått monumentala förändringar, och framtiden ser ut att bli ännu mer dynamisk – du måste bli effektivare för att ta itu med den globala konkurrensen och den föränderlig tekniken.

Olja & gas

Olja & gas

Oavsett vad ditt fokus är i leveranskedjan på olja och gas, från prospektering till leverans, ger våra djupa kunskaper om automation, vår branschexpertis och omfattande partnernätverk hjälp att tillämpa integrerad information, kontroll, kraft och säkerhetslösningar för att svara på den globala efterfrågan av billig energi. Därmed uppfylls de stränga statliga förordningarna och kostnaderna sänks.

Sjöfart

Sjöfart

Operativa krav sätter en enorm press på dig att optimera tillförlitlighet och säkerhet samtidigt som att minska utrustningens storlek och vikt.

Tryck & publicering

Tryck & publicering

Gör din tryckerioperation än mer lönsamt. Våra lösningar hjälper dig att konkurrera effektivt på denna mediaintensiva era från nyheter, vaktmästeri och efterbehandling till redaktionerna.

Underhållning

Underhållning

Oavsett om du skall styra en berg och dalbanas hastighet på 190 km/h eller att skydda en investering med värdefulla exotiska varelser, eller en som ger en säker transport till skidbackar. Våra komponenter och system, som uppfyller dina automationsutmaningar, kommer att öka säkerheten, tillförlitligheten och lönsamheten.

Vatten och avloppsvatten

Vatten och avloppsvatten

Dina kunder utvärderar vattenreningsprojekt på initiala kapitalkostnader och driftskostnader på lång sikt. Vi kan hjälpa dig att sänka båda.