Na drodze do Connected Enterprise

Firma Rockwell Automation wprowadziła na poziomie całego przedsiębiorstwa strategię Connected Enetrprise.

Grupa Guangzhou Automobile wdraża system MES

Grupa GAC wdraża system MES w oparciu o oprogramowanie Rockwell Software FactoryTalk ProductionCentre, umożliwiające zarządzanie produkcją i kontrolę jakości procesów wytwórczych na poziomie całego zakładu.

Optymalizacja Infrastruktury z Connected Enterprise

Nowe podejście umożliwia dostęp do wspólnej platformy produkcyjnej i standaryzowanego pomiaru wydajności we wszystkich zakładach.

Pobierz więcej