Tworzenie rzeczywistości branży farmaceutycznej

Tworzenie rzeczywistości branży farmaceutycznej

Przestrzeganie prawodawstwa w zakresie serializacji w branży farmaceutycznej wiąże się ze zjawiskiem występowania presji. Jeśli dodamy do tego naciski, z którymi muszą mierzyć się producenci konkurujący w dziedzinie produktów biopodobnych oraz zapoznamy się z informacjami na temat spadku liczby przyznanych w 2016 roku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu nowych leków, możemy odnieść wrażenie, że branża znajduje się w regresie i chyli się ku upadkowi.

Moje doświadczenie i wiedza, które wyniosłem z rozmów z klientami, analitykami i osobami wtajemniczonymi pozwala nakreślić całkiem odmienny obraz. Podczas niedawnego szczytu Life Sciences Summit, zorganizowanego dla wiodących firm z branży farmaceutycznej z krajów nordyckich, odkryliśmy, że pomimo wielu przeciwności panuje pozytywny nastrój i że przemysł farmaceutyczny wkracza w nowe, ciekawe czasy. Chciałbym przedstawić kilka trendów, którymi podzielił się z nami podczas tamtego wydarzenia Alex Severin, wiceprezes departamentu Global Best Practice w spółce nne.

Na jakie kluczowe trendy zwrócił uwagę Alex?

Działania w kierunku produkcji ciągłej.

Produkcja ciągła zapewnia wiele korzyści, ale tradycyjnie była zarezerwowana dla większych producentów, a zmiany w procesie, takie jak przepływ proszku, utrudniają utrzymywanie stałej wydajności, co prowadzi do wąskiego przedziału czasowego na kontrolę jakości w przypadku produkcji przeznaczonej na sprzedaż. Jednakże dzięki strategiom aktywnego sterowania opracowanym w oparciu o technologie pozwalające na automatyczne dostrojenie procesów do zakłóceń, producenci są w stanie osiągnąć nowe poziomy wydajności.

Trend zmierzający do outsourcingu

Cały układ łańcucha dostaw się zmienia. Zlecanie produkcji kontraktowej (contract manufacturing organisation – CMO) może nieść olbrzymie korzyści i powodować zniesienie barier przed wejściem na rynek dla nowych producentów leków, decydujących się na podjęcie działań zmierzających ku zastosowaniu skutecznych technologii koncepcji Connected Enterprise. Inteligentna organizacja w czasie rzeczywistym, optymalizacja procesów biznesowych oraz fizyczne i cyfrowe procesy w ramach zakładów i całego łańcucha wartości to już rzeczywistość.

Technologie wirtualne

Rzeczywistość rozszerzona i postępy w zakresie mobilności zapewniają ogromne korzyści firmom farmaceutycznym. Od technologii wizualizacji, które umożliwiają zdalną inżynierię, konserwację i szkolenia, do przekazywania standardowych procedur operacyjnych w ramach EBR – potencjał drzemiący w technologiach wirtualnych pomału zaczyna być odkrywany przez rynek. FactoryTalk TeamONE firmy Rockwell Automation to doskonały przykład tego, jak można wdrożyć technologię w sposób zapewniający odpowiednią elastyczność zgodnie z określonymi potrzebami użytkowników. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

Technologie barierowe

Kolejnym obszarem odkrywanym przez bardziej inteligentne systemy sterowania są technologie barierowe. Ludzie są główną przyczyną zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym produktów aseptycznych i trend wskazuje na odchodzenie od koncepcji sterylnych pomieszczeń w kierunku systemów barierowych ograniczonego dostępu (RABS), a obecnie także technologii separacji. Na przykład nowe linie napełniania wdrażane przez najbardziej zaawansowane firmy wykorzystują technologię separacji jako standard i ta tendencja będzie się utrzymywać.

Opakowania gotowe do użycia


Pozostając przy opakowaniach, technologie tzw. opakowań gotowych do użycia (RTU) stają się coraz bardziej atrakcyjne, w szczególności ze względu na zmniejszone wielkości partii i potrzebę większej elastyczności produkcyjnej. Producenci opakowań RTU doskonale zdają sobie z tego sprawę i starają się ograniczyć klientom operacje do „napełnij i zakończ”. Wraz ze wzrostem dostępności nowych opakowań oraz wdrażaniem lub planowaniem wdrożenia maszyn napełniających RTU z niską/średnią prędkością przez wszystkich czołowych dostawców maszyn napełniających, technologia ta staje się coraz bardziej popularna wśród większej liczby producentów i tendencja ta będzie się utrzymywać.

Roboty

Z roczną stopą wzrostu na poziomie ok. 15% roboty przemysłowe są trendem od jakiegoś czasu i nie ma oznak świadczących o tym, że sytuacja ta ma się zmienić. Z racji tego, że możliwości połączonych technologii sterowania i systemy wdrażane w celu ich zarządzania stale rosną, funkcje i wykorzystanie robotów w branży utrzymają tendencję zwyżkową. Zgodnie z trendem związanym z technologią barierową (w produkcji aseptycznych produktów) roboty mają jedną prostą przewagę – emitują prawie zerowe ilości cząstek ożywionych i nieożywionych. Wystarczy dodać do tego zwiększone możliwości operacji typu „napełnij i zakończ” – kolejnego z kluczowych trendów – i można łatwo zauważyć, dlaczego wdrażanie robotów to tendencja zwyżkowa.

Wraz z dojrzewaniem tych trendów jasno widać, że branża farmaceutyczna przechodzi gwałtowne zmiany rozwojowe i że dostosowuje się do świadczenia usług na rzecz rozwojowego i zmieniającego się rynku. Możliwości są ogromne, przede wszystkim dla firm, które korzystają z obecnie dostępnych technologii oraz biorą pod uwagę rozwijający się rynek technologii związanych ze zdrowiem konsumentów. Łatwo zrozumieć, dlaczego nadal panuje optymistyczny nastrój.

Jeśli chciałbyś przyłączyć się do dyskusji, skontaktuj się ze mną.

Boe Boesen
Opublkowane July 11, 2017 Przez Boe Boesen, Enterprise Sales Executive, Connected Enterprise & Information Management Solutions, Rockwell Automation
  • Kontakt :

Blog

Wpisy na blogu to dla pracowników i gości okazja, by informować klientów o zmianach w branży i prezentować najnowsze trendy technologiczne.