Software pro návrhy a provozy

Zvýšení výroby a provozní produktivity díky technologii

Pomůžeme vám jednodušeji a produktivněji zvládat vaši práci. Ať už navrhujete řídicí a provozní systémy, nebo podáváte zprávy na základě obrovského množství dat ve výrobním procesu, poskytneme vám softwarová řešení, která zlepší vaše výsledky a zjednoduší jejich dosažení. Propojení našeho softwaru a prvotřídních systémů automatizace a řízení poskytuje souvislý proces od fáze zavádění až po analytiku.


Technický návrh pro provoz

Technický návrh pro provoz

Software pro návrh pomáhá maximalizovat produktivitu automatizace díky zkrácení času návrhu. Tento software pomáhá navrhnout možnosti pro snížení nákladů díky konzistentním, modulárním řešením zlepšujícím účinnost výroby.

Software pro návrh


Vizualizace operací prostřednictvím moderního operátorsk

Vizualizace operací prostřednictvím moderního operátorsk

Moderní řešení operátorského rozhraní je více než jen nazdobenou grafikou. Operátorské rozhraní můžete rozšířit za hranice vašeho výrobního zařízení, abyste získali kritický náhled podle požadavků a zlepšili produktivitu uživatelů na všech úrovních vaší organizace.

HMI/SCADA


Inteligentní rozhodování

Inteligentní rozhodování

Data se ve vašich operacích vyskytují všude. Výrobní inteligence poskytuje přidanou hodnotu na základě dat, které vaše továrna neustále generuje. Díky správným nástrojům můžete konsolidovat data z mnoha zdrojů a dávat je do souvislostí. Můžete je přeměnit na zprávy, převést do formy přehledů a analytických nástrojů, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí ke zvýšení produktivity a výkonnosti.

Výrobní inteligence


Průmyslová produktivita mobilních dodávek

Průmyslová produktivita mobilních dodávek

Zvyšte produktivitu o 33 sekund za hodinu pro každou průmyslovou roli s nulovým počtem konfliktů. Pokud toho dosáhnete v továrně s 2 000 lidmi, můžete zvýšit produktivitu. Můžete změnit názor, že zařízení (telefon, tablet nebo PC) je pouhým klientem. Můžete aktivovat zařízení jako chytrý uzel a poskytovat nové funkce ke zvýšení produktivity.

FactoryTalk® TeamONE™


Zlepšování průmyslového využití energie

Zlepšování průmyslového využití energie

Strategické řízení energie vám umožní získat kontrolu nad využitím vaší energie, snížit její spotřebu bez dopadu na výrobu a zvýšit ziskovost. Když zkombinujete vaše výrobní a energetická data pro inteligentní řízení energie, budou vaše zdroje energie připravené v reálném čase. Můžete také identifikovat oblasti, které potřebují optimalizaci, a zlepšit efektivitu a ziskovost operací.

Energetická inteligence


Increase Productivity with Thin Client Architecture

Increase Productivity with Thin Client Architecture

ThinManager® lowers operational costs by simplifying the management of servers, thin client terminals, application delivery, and user role management. In addition, Relevance® extends this simplified management and security to mobile clients by resolving the location of every device before authorizing content delivery.

ThinManager Platform

Kontaktujte nás

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí výjimečné znalosti, které pomohou vytvářet, implementovat a podporovat vaše investice do automatizace.