Výroba pneumatik a pryže

Automatizace výroby a řídicí systémy pro výrobu pneumatik a vulkanizaci

Větší produktivita

Osvědčená řešení pro každou fázi výroby pneumatik

Čelíte mnoha výzvám: globalizace, konsolidace, změna globálních norem, přísnější vládní regulace, vyšší nároky spotřebitelů na vyšší výkonnost za nižší ceny.

Musíte zvyšovat produktivitu vkaždé fázi vašeho výrobního procesu. Současně musíte zajistit, aby vyráběné pneumatiky splňovaly specifikace zákazníků a normy celkové kvality.

Pro výrobu lepších pneumatik s vyšší účinnosti potřebujete řešení, které zahrnuje procesy návrhu, vývoje a výroby.

Naše systémy automatizace a řízení výroby pneumatik vám pomohou v každém kroku procesu: od zpracování a směšování surovin, přípravy složek, formování a vulkanizace až po konečnou úpravu a kontrolu. Podporujeme rovněž bezpečnost, manipulaci s materiálem a řízení energie výrobního závodu.

Naše ucelený přístup poskytuje snazší integraci a standardizaci ve výrobních zařízeních a v celém životním cyklu výroby pneumatik. Naše řešení splňují bezpečnostní a předpisové požadavky a efektivní integrace současně zlepšuje produktivitu a kvalitu.

Schopnosti pro zvyšování účinnosti výroby

VÝROBA PNEUMATIK

Produktivní a bezpečné stroje

Stroje na výrobu pneumatik (TBM) jsou často používány pro výrobu ekologických pneumatik. Takové stroje musí pro všechny výrobce pneumatik zůstat produktivní, bezpečné, flexibilní a snadno ovladatelné. Pro výrobce strojů to znamená, že musí nabízet stroje, které jsou modulární, standardizované a nákladově efektivní.

Použijte ve svých strojích na výrobu pneumatik náš systém Integrated Architecture® s integrovanou bezpečností k dosažení následujících vlastností:

  • Synchronizace částí stroje, například navíjení a odvíjení
  • Dosažení správného napnutí a ovládání okrajů
  • Optimalizace přesnosti odřezávání délky součástí, nezávisle na rychlosti stroje
  • Snadné nastavování procesních změn, například rozměrů pneumatik

Přečtěte si více o našem systému Integrated Architecture

Přečtěte si více o našich bezpečnostních řešeních

Vulkanizace pneumatik

Rychlý, spolehlivý a opakovatelný výkon

Vulkanizace pneumatik je důležitým výrobním procesem, který představuje významné kapitálové náklady. Bez ohledu na objem vaší výroby se spoléháte na to, že proces vulkanizace bude rychlý, spolehlivý a opakovatelný.

Pomocí našeho systému Integrated Architecture můžete zlepšit využití a produktivitu systému pro proces vulkanizace pneumatik.

Začněte využívat průmyslový internet věcí

Connected Enterprise

Inteligentní výroba je branou k digitální transformaci. Propojená inteligentní zařízení otevírají nová okna přehlednosti procesů. Data a jejich analýza umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Plynulá konektivita umožňuje nové druhy spolupráce.

Systém Connected Enterprise to všechno umožňuje. Zajišťuje konvergenci na úrovni sítě výrobního závodu a podnikové sítě a bezpečně spojuje osoby, procesy a technologie.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.